Đội TTĐ Trà Vinh xử lý, khắc phục kịp thời nguy cơ đứt dây chống sét đường dây 220kV Duyên Hải – Trà Vinh.

Nhằm triển khai thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét trên các tuyến đường dây 220kV, 500kV. Với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo TTĐMT2 thì Đội TTĐ Trà Vinh đã khẩn trương lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp củng cố lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

Đội TTĐ Trà Vinh đã ứng dụng khoa học công nghệ đưa vào quản lý vận hành như sử dụng thiết bị bay Flycam, UAV kiểm tra dây dẫn dây, chống sét, cách điện và phụ kiện các tuyến đường dây. Trong đợt kiểm tra định kỳ tháng 7/2022, Đội đã kịp thời phát hiện tạ chống rung dây chống sét của đường dây 220kV Duyên Hải – Trà Vinh tại cột néo 30 (phía hướng về cột 29) và cột néo 41 (phía hướng về cột 40) bị tuột, dịch chuyển đến ngay tại đuôi khóa néo và do tác động của gió gây dao động rung lắc lâu ngày đã làm đứt hết phần nhôm, chỉ còn lõi thép, nguy cơ đứt dây chống sét gây sự cố lưới điện rất cao. Đội TTĐ Trà Vinh đã ngay lập tức báo cáo khẩn về Ban Lãnh đạo TTĐMT2 và được chỉ đạo phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật TTĐMT2 khẩn trương xử lý theo đúng trình tự: tiến hành kiểm tra khảo sát hiện trường, đăng ký cắt điện, xây dựng chi tiết và ban hành phương án thi công & biện pháp an toàn, phân công triển khai thực hiện,...

Hình ảnh: tạ chống rung dây chống sét bị tuột, dịch chuyển đến ngay đuôi khóa dây chống sét

Hình ảnh: lớp nhôm ngoài dây chống sét bị đứt

Ngày 16/7/2022, đường dây 220kV Duyên Hải – Trà Vinh được duyệt cắt điện, Đội TTĐ Trà Vinh được phân công thực hiện quấn tăng cường wire grip khóa néo dây chống sét tại cột 23, 30, 41. Do phải thi công trên đường dây 4 mạch cấp điện áp 220kV đi chung cột, cắt điện 1 mạch để thi công, 3 mạch còn lại vẫn đang mang điện, vì vậy, yêu cầu về đảm bảo an toàn là rất nghiêm ngặt: triển khai họp phổ biến phương án thi công & biện pháp an toàn, phân công công tác cụ thể cho từng CBCNV, chỉ CBCNV có tham gia buổi phổ biến mới được phép tham gia thực hiện công tác; kiểm tra sức khỏe cho công nhân trước khi làm việc trên cột cao >50m; trong quá trình thi công phải giám sát nghiêm ngặt, kỹ lưỡng; các dụng cụ thi công, dụng cụ an toàn (cáp, puly, kích, sào thử điện, sào cách điện, dây tiếp đất, dây an toàn 2 đầu móc,…) đều phải được kiểm tra, thử nghiệm đầy đủ và còn trong thời hạn được phép sử dụng theo quy định,...

Sau một ngày thi công nghiêm túc, khẩn trương, công tác quấn tăng cường wire grip khóa néo dây chống sét tại cột 23, 30, 41 ngăn ngừa nguy cơ đứt dây chống sét, đã hoàn thành đúng tiến độ, trả điện đúng theo kế hoạch cắt điện, tăng khả năng vận hành an toàn cho đường dây 220kV Duyên Hải – Trà Vinh và đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận./.

Hình ảnh: sau khi quấn tăng cường wire grip


  • Phạm Thành Nhị - Dương Tấn Đạt - TTĐMT2
  • 0 nhận xét


Các Tin khác


Gửi nhận xét