Đội TTĐ Xuân Lộc tuyên truyền và bồi huấn về an toàn điện cho cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng gần hành lang đường dây.

Ngày 05/6/2019, tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trong và gần hành lang khoảng cột 233 – 234 đường dây 220kV Hàm Thuận – Long Thành, Xuân Lộc – Long Thành, Đội Truyền tải điện Xuân Lộc phối hợp UBND xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền Pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp kết hợp bồi huấn kiến thức an toàn điện cho các tài xế và người dân thường xuyên làm việc, vận hành xe cơ giới trong và gần hành lang.

Phổ biến nội dung các tờ rơi tuyên truyền cảnh báo về các nguy cơ gây sự cố cho hành lang lưới điện cao áp.

Tham dự buổi tuyên truyền kết hợp bồi huấn kiến thức an toàn điện gồm có đại diện UBND xã Xuân Phú, Ông Hoàng Mỹ Đức, Phó Chủ tịch UBND xã; Ông Hoàng Văn Nga, Phó Trưởng Công an xã, ông Lương Hồng Đoán, Cán bộ Thương mại & Dịch vụ xã. Đại diện đội Truyền tải điện Xuân Lộc có Ông Phan Nguyễn Trường Vũ, Cán bộ Kỹ thuật; Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Cán bộ hành lang; Ông Trần Tấn Quốc,  Cán bộ an toàn cùng các tài xế và người dân thường xuyên làm việc, vận hành xe cơ giới tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trong và gần hành lang đường dây 220kV Hàm Thuận – Long Thành, Xuân Lộc – Long Thành.

Tại buổi tuyên truyền kết hợp bồi huấn, Ông Phan Nguyễn Trường Vũ – Cán bộ Kỹ thuật Đội truyền tải điện Xuân Lộc đã phổ biển, triển khai và hướng dẫn người dân tuân thủ các biện pháp an toàn khi làm việc, vận hành xe cơ giới trong và gần hành lang lưới điện, nhắc nhở người dân luôn đảm bảo khoảng cách an toàn với đường dây dẫn điện cao áp, tránh gây ra sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn của lưới điện cũng như tính mạng cho con người. Trong buổi tuyên truyền, đội kết hợp phát tờ rơi có hình ảnh minh họa nội dung tuyên truyền, phổ biến nội dung được trích từ các quy định của Nhà nước như: Luật Điện lực, các Nghị định 134/2013/NĐ-CP, 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Điện lực; thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, …. Trình chiếu các video clip có nội dung tuyên truyền an toàn điện và clip các vụ tai nạn liên quan đến việc không tuân thủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong và gần hành lang lưới điện cao áp để người dân được biết và phòng tránh. Dán Decal có nội dung trích dẫn Khoản 2 Điều 10, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 về khoảng cách an toàn phóng điện giữa các phương tiện cơ giới với dây dẫn có các cấp điện áp.

Sau khi được đại diện Đội Truyền tải điện Xuân Lộc phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong buổi tuyên truyền với sự hiện diện của Chính quyền địa phương; chủ doanh nghiệp các bãi chứa vật liệu, các tài xế vận hành xe cơ giới trong và gần hành lang đã cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Buổi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp còn kết hợp bồi huấn an toàn điện giúp cho người dân nơi đây nâng cao kiến thức về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện, có ý thức trách nhiệm bảo vệ lưới điện Quốc gia, giúp người dân nâng cao nhận thức cũng như tác hại của việc vi phạm an toàn lưới điện cao áp đối với cuộc sống con người. Song song đó cũng giúp đơn vị quản lý lưới điện cao áp thắt chặt mối quan hệ với người dân sinh sống, làm việc trong, gần hành lang và Chính quyền địa phương sở tại nơi có đường dây cao áp đi qua.

Thực hiện dán giấy decal có nội dung tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA trên phương tiện xe cơ giới.

Người dân kinh doanh vật liệu xây dựng gần hành lang ĐZ 220kV Hàm Thuận – Long Thành vừa được tuyên truyền và bồi huấn kiến thức an toàn điện.


  • Nguyễn Quốc Tuấn - Đội TTĐ Xuân Lộc - TTĐMĐ1