Đội Truyền tải điện Bạc Liêu thực hiện công tác phát quang cây cao trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Thực hiện kế hoạch phát quang của quý 4/2020, trong tháng 11/2020 Đội TTĐ Bạc Liêu đã lập phương án và tổ chức ra quân phát quang cây cao trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường dây trong điều kiện thời tiết diễn biến phước tạp.

Hàng năm, công tác phát quang cây cao trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp của TTĐ Miền Tây 1 nói chung cũng như Đội TTĐ Bạc Liêu nói riêng là nhiệm vụ chuyên môn diễn ra thường xuyên và liên tục, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ đời sống, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Ngày càng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới truyền tải.

Thực hiện kế hoạch phát quang của quý 4/2020, trong tháng 11/2020 Đội TTĐ Bạc Liêu đã lập phương án và tổ chức ra quân phát quang cây cao trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường dây trong điều kiện thời tiết diễn biến phước tạp. Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ của TTĐ Miền Tây 1, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, cùng với sự ủng hộ của Chính quyền địa phương, hòa vào sự đồng thuận của bà con nhân dân, đặc biệt là những hộ dân sinh sống dọc các đường dây 220kV, công tác phát quang đạt kết quả đáng ghi nhận.

CBCNV Đội TTĐ Bạc Liêu phát quang cây trong và ngoài hành lang

Bên cạnh sự thấu hiểu và chia sẻ của người dân sinh sống trên địa bàn thì đâu đó vẫn có một số ít hộ gia đình do chưa nhận thức hết được sự nguy hiểm của vấn đề vi phạm hành lang an toàn lưới điện nên chưa thực sự hợp tác với ngành điện trong việc phát quang cây cao trong và ngoài hành lang. Nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo đơn vị với chính quyền địa phương, trong công tác tuyên truyền, vận động … sự tận tâm của đội ngũ CBCNV  Đội TTĐ Bạc Liêu đã tiếp cận và làm quen với các tập tục của đồng bào dân tộc Khmer để giải thích cho họ hiểu và hưởng ứng. Đến nay, hành lang an toàn lưới điện cao áp do Đội TTĐ Bạc Liêu quản lý đã thông thoáng, đảm bảo an toàn.

Chính sự xác định được hướng đi đúng đắn, sự hỗ trợ của Chính quyền và nhất là sự đồng thuận của người dân sinh sống dọc theo các tuyến đường dây. Đội TTĐ Bạc Liêu tự tin đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải do Đội quản lý, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Hành lang đường dây 220kV NMĐ Cà Mau _ Ô Môn 4 mạch thuộc Đội TTĐ.Bạc Liêu quản lý.

 


  • Nguyễn Viết Hợp - Đội Bạc Liêu - TTĐMT1