Đội Truyền tải điện Bình Chánh bồi huấn Văn hóa EVNNPT

Ngày 15/3/2022, tại trụ sở Đội Truyền tải điện Bình Chánh, đơn vị đã tổ chức buổi bồi huấn Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho tập thể CBCNV thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và trau dồi kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc làm việc với chính quyền, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân trong công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện.

Trực tiếp hướng dẫn là ông Nguyễn Trọng Hùng – Đội trưởng Đội Truyền tải điện Bình Chánh (đội Bình Chánh). Tham gia buổi bồi huấn gồm có 20 CBCNV thuộc đội Bình Chánh.

Ông Nguyễn Trọng Hùng (áo trắng) hướng dẫn CBCNV về nội dung Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT

Mở đầu buổi bồi huấn, ông Nguyễn Trọng Hùng – Đội trưởng đội Bình Chánh nêu rõ về sự cần thiết của công tác bồi huấn định kỳ về Văn hóa EVNNPT, cũng như việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp về nâng cao nhận thức trong thực thi Văn hóa EVNNPT. Đồng thời phổ biến các nội dung của Sổ tay tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 23/12/2020 mà Đội đã cấp phát cho CBCNV từ đầu tháng; thông qua buổi bồi huấn, CBCNV sẽ cùng nhau trao đổi về các nội dung trong tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT để cùng nâng cao nhận thức về Văn hóa EVNNPT, hướng tới phát huy tính tự giác thực thi Văn hóa EVNNPT trong hoạt động sản xuất của đơn vị.

Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT đã được đội Bình Chánh triển khai, phổ biến từ đầu năm 2021 và có phổ biến lại một số nội dung trọng tâm trong buổi họp định kỳ hàng tháng. Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT là tài liệu có nội dung lý giải sâu rộng, phân tích cụ thể từng mức độ nhận thức nhằm làm rõ hơn các Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức, là hai nội dung quan trọng của Văn hóa EVNNPT. Mỗi CBCNV cần nghiên cứu, học tập để hiểu rõ nhằm thực thi tốt Văn hóa EVNNPT, đó là nền tảng tạo sự thống nhất chung và nâng cao hình ảnh tích cực về con người EVNNPT.

Ông Hoàng Chí Thanh (người đứng, áo cam)– CBCNV đội Bình Chánh phát biểu tại buổi bồi huấn

Ông Nguyễn Trọng Hùng đã viện dẫn một số ví dụ cụ thể liên quan công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện và phân tích thêm mối quan hệ giữa thực thi Văn hóa EVNNPT với công việc thực tế để giúp CBCNV hiểu rõ thêm về ý thức thực thi Văn hóa EVNNPT trong lao động sản xuất như Giá trị "Tận tậm" trong công việc là mấu chốt của sự thành công, người công nhân truyền tải điện cần nêu cao ý thức trách nhiệm, cống hiến hết mình vì sự an toàn của hệ thống truyền tải điện.

Ông Chu Anh Tuấn (người đứng) – CBCNV đội Bình Chánh phát biểu tại buổi bồi huấn

Kết thúc buổi bồi huấn, Đội đã tổ chức các nhóm nhỏ thực hành một số nội dung trong Văn hóa giao tiếp để có thể áp dụng vào thực tế trong công tác quản lý vận hành như giao tiếp với người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương các cấp. Hoạt động thực nghiệm Văn hóa giao tiếp đã diễn ra rất sôi nổi, hào hứng với nhiều góp ý tích cực của từng thành viên trong tập thể CBCNV đội Bình Chánh.

Qua buổi bồi huấn, CBCNV đội Bình Chánh có điều kiện cùng nhau nghiên cứu, trao đổi về tài liệu Văn hóa EVNNPT, từ đó nắm bắt rõ hơn các thông điệp của Văn hóa doanh nghiệp; được thực hành thử nghiệm để nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp Văn hóa EVNNPT giúp cho công tác quan hệ cộng đồng ngày càng thành công hơn.

CBCNV đội Bình Chánh thực hành Văn hóa bắt tay.


  • Nguyễn Phước Tú - TTĐHCM, PTC4