Đội Truyền tải điện Bình Chánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống vật bay lên lưới truyền tải.

Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Truyền tải điện 4 tại công văn số 2841/PTC4–AT ngày 04/05/2022 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống ngập lụt, sạt lở đất, giông lốc, vật bay trong mùa mưa bão. Đội TTĐ Bình Chánh thuộc Truyền tải điện TP. Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân sống xung quanh HLATLĐCA về bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện khu vực, đồng thời vận động người dân gia cố chằng néo mái che, tấm nilon, tấm bạt, lưới che vật liệu, hoa màu nhằm ngăn ngừa sự cố lưới điện do gió lốc đưa vật bay lên lưới Truyền tải.

Theo đó, trong tháng 10/2022, Đội TTĐ Bình Chánh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không được bắn pháo hoa, dây kim tuyến, chùm bóng bay,…đặc biệt các cơ sở tôn giáo hoạt động gần đường dây, trong các dịp Lễ hội, hoặc đối với các cơ sở, công ty tổ chức khai trương, khánh thành,... hoạt động gần hành lang lưới điện, đồng thời vận động người dân gia cố chằng néo mái che, tấm nilon, tấm bạt, lưới che vật liệu hoặc hoa màu nhằm ngăn ngừa sự cố lưới điện do vật bay lên lưới Truyền tải, mục đích để bồi dưỡng nâng cao kiến thức an toàn điện, phòng ngừa sự cố lưới điện cho người dân sống gần HLATLĐCA.

Cán bộ hành lang vận động người dân chằn néo tấm bạc 

Tính từ tháng 01/2022 đến nay, Đội TTĐ Bình Chánh đã thực hiện 09 hợp đồng tuyên truyền trên đài phát thanh của các huyện, thị, thành phố với nội dung phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện, về bảo vệ HLATLĐ đến đông đảo người dân, nội dung trích trong Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26-2-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21-4-2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, Quyết định số 1944/QD-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện.

Cán bộ hành lang phát tờ rơi tuyên truyền về khoảng cách vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Qua các đợt tuyên truyền với người dân sống xung quanh HLATLĐCA, gần 100% hộ dân đã ủng hộ và sẵn sàng cam kết thực hiện chằng néo mái nhà của mình, cam kết tháo dỡ các mái tole tiền chế, qua đó giúp cho đơn vị quản lý vận hành nắm bắt được tình hình ngăn ngừa rủi ro sự cố do vật bay gây ra, đồng thời tạo sự gắn kết với người dân trong công tác bảo vệ lưới điện truyền tải, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện khu vực. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai ứng phó kịp thời, giảm thiểu nguy cơ gây sự cố lưới điện khi có mưa bão, giông lốc xảy ra./.


  • Nguyễn Phước Tú – Đội TTĐ Bình Chánh - TTĐHCM


Các Tin khác