Đội Truyền tải điện Nhà Bè thực hiện tuyên truyền Văn hóa EVNNPT

Mỗi CBCNV phải luôn bình tĩnh vượt qua tâm lý hoang mang, lo sợ trong tình hình diễn biến của dịch bệnh. Thể hiện được sự chủ động, bản lĩnh của người “Lính truyền tải điện” với tinh thần lạc quan, tin tưởng cùng với trách nhiệm và tận tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đội Truyền tải điện Nhà Bè (Đội Nhà Bè) trực thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền tải điện 4. Được giao nhiệm vụ quản lý vận hành đường dây 220kV, 500kV qua địa bàn các huyện Nhà Bè, Bình Chánh và các Quận 1, 4, 8, Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội Nhà Bè thực hiện tuyên truyền Văn hóa EVNNPT trong tháng 4/2021

Thực hiện chỉ đạo của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền văn hóa EVNNPT. Mỗi năm, Đội Nhà Bè đều xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền văn hóa EVNNPT định kỳ hàng tháng, quý với từng chủ đề cụ thể gắn với kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý vận hành của đơn vị. Hàng tháng, kết hợp buổi sinh hoạt định kỳ kiểm điểm tình hình công tác sản xuất của đơn vị, chuyên môn đã phối hợp với Công đoàn lồng ghép tuyên truyền văn hóa EVNNPT. Qua đó, gợi mở cho mỗi CBCNV mạnh dạn nêu lên quan điểm, suy nghĩ của cá nhân về việc thực hiện Văn hóa EVNNPT gắn với nhiệm vụ của mình; đồng thời phân tích, thảo luận thêm về mối liên hệ giữa thực thi Văn hóa EVNNPT với một số việc làm trong thực tiễn để giúp CBCNV thấu hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc thực thi Văn hóa EVNNPT nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV trong đơn vị.

Nhờ triển khai các chuyên đề tuyên truyền về VHDN mà Đội Nhà Bè đã củng cố tinh thần CBCNV trong thời gian dịch bệnh. Đội cũng gặp một số trở ngại trong thực tế công tác, điển hình như trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch, từ đầu tháng 06/2021 Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện  giãn cách xã hội toàn thành phố “nhà cách ly với nhà, phường cách ly với phường, quận huyện cách lý với quận, huyện” …. điều đó, đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý lưới điện, đảm bảo lưới điện truyền tải được vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định.

Được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, Đội Nhà Bè triển khai thực hiện phương án quản lý vận hành lưới điện trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng nhân sự của Đội tạm thời chia ra thành 3 nhóm riêng biệt và thực hiện quản lý vận hành lưới điện truyền tải theo lộ trình “một cung đường hai địa điểm”; CBCNV nghiêm túc không tiếp xúc với bên ngoài, vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong điều kiện CBCNV chia thành các nhóm riêng biệt, hàng tháng, Đội Nhà Bè vẫn duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, thông qua kết nối Zoom, Zalo,…. thường xuyên kết nối với tất cả các thành viên của Đội. Đặc biệt, qua các buổi sinh hoạt sịnh hoạt định kỳ, Đội Nhà Bè luôn duy trì thực hiện lồng ghép tuyên truyền Văn hóa EVNNPT nhằm lưu ý nhắc nhở CBCNV nhận thức đúng đắn về trách nhiệm bản thân gắn với nhiệm vụ được giao; mục tiêu củng cố tinh thần làm việc của CBCNV và nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó để tạo nên sức mạnh của tập thể Đội trong công tác quản lý vận hành.

Đội Nhà Bè tuyên truyền Văn hóa EVNNPT qua zoom meeting trong kỳ họp tháng 11/2021

Trong suốt 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9/2021 thực hiện cách ly tập trung vận hành, Đội Nhà Bè luôn động viên, nhắc nhở CBCNV về việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, mỗi CBCNV phải luôn giữ bình tĩnh để vượt qua tâm lý hoang mang, lo sợ, thể hiện sự chủ động, bản lĩnh của người “Lính truyền tải điện”; với tinh thần lạc quan, tin tưởng cùng với trách nhiệm, tận tâm trong công việc; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và hơn hết là góp phần vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống lưới truyền tải điện Quốc gia, cũng là  tạo niềm tin cho người dân yên tâm phòng chống dịch.

Chủ đề tuyên truyền từng tháng được Đội Nhà Bè đưa vào kế hoạch triển khai hàng tháng và đều phù hợp với tình hình thực tế tại Đội. Một số nội dung tuyên truyền Văn hóa EVNNPT như tháng 06 - Chuẩn mực đạo đức “Lạc quan – Tin tưởng” và sự đáp ứng các yêu cầu công việc trong tình hình dịch bệnh bùng phát. Tháng 07 - Giá trị cốt lõi “Trách nhiệm” và trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành tại đơn vị. Tháng 08 - Chuẩn mực đạo đức “Nhân văn – Nhân ái” và thái độ ứng xử với người dân trong công tác tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA. Tháng 09 - Giá trị cốt lõi “Tận tâm” và các mức độ nhận thức về sự tận tâm trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với từng chủ đề, chuyên môn và công đoàn luôn chủ động khơi ngợi cho mỗi CBCNV nói lên những suy nghĩ của mình về niềm tự hào trong quá trình thực hiện trách nhiệm của một người lính Truyền tải điện./.

Đội Nhà Bè bố trí khu vực tập trung riêng biệt cho nhóm CBCNV khi triển khai thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19


  • Phạm Đông Hải – TTĐHCM.