Đội Truyền tải điện Phú Lâm hoàn thành nhiệm vụ “Xử lý căng lại độ võng dây chống sét khoảng néo 47 – 78 đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn đoạn 4 mạch”

Sáng ngày 05/3/2020, toàn thể CBCNV Đội đã có mặt tại vị trí công trình trước thời điểm cắt điện để thực hiện các thủ tục bàn giao hiện trường thi công. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất và tinh thần tận tâm với công việc, tập thể CBCNV đội TTĐ Phú Lâm phối hợp cùng lực lượng thi công của các đơn vị bạn đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ “Xử lý căng lại độ võng dây chống sét khoảng néo 47 – 78 đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn đoạn 4 mạch” đạt độ võng theo thiết kế ban đầu.

Vận chuyển vật tư, dụng cụ thi công bằng đường sông

Đường dây 220kV Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau – Ô Môn thuộc Truyền tải điện Miền Tây 3 quản lý. Trong các ngày 02-04/11/2019, Truyền tải điện (TTĐ) Miền Tây 3 đã phối hợp với TTĐ Thành phố Hồ Chí Minh, TTĐ Miền Tây 2 thi công thay dây chống sét GW 7/16" và phụ kiện thuộc khoảng néo 47 – 78 của đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn đoạn 4 mạch không đảm bảo vận hành. Trong quá trình thực hiện công tác, do ảnh hưởng của thời tiết trời mưa lớn nên công tác kéo dài đến đêm tối; qua đó, dây chống sét chỉ được căng độ võng đạt yêu cầu vận hành, độ võng đúng thiết kế ban đầu.

CBCNV đội TTĐ Phú Lâm đang vận hành máy tời để căng dây chống sét.

Ngày 05/03/2020, Đội Truyền tải điện Phú Lâm thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đến hiện trường để thực hiện “Xử lý căng lại độ võng dây chống sét khoảng néo 47 – 78 đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn đoạn 4 mạch”.

Với địa hình khó khăn, phức tạp, di chuyển vào vị trí thực hiện công tác chỉ có thể đi bằng đường sông, gây không ít trở ngại cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công. Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công được đội TTĐ Phú Lâm phải thực hiện từ chiều ngày hôm trước (04/3/2020).

Sáng ngày 05/3/2020, toàn thể CBCNV Đội đã có mặt tại vị trí công trình trước thời điểm cắt điện để thực hiện các thủ tục bàn giao hiện trường thi công. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất và tinh thần tận tâm với công việc, tập thể CBCNV đội TTĐ Phú Lâm phối hợp cùng lực lượng thi công của các đơn vị bạn đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ “Xử lý căng lại độ võng dây chống sét khoảng néo 47 – 78 đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn đoạn 4 mạch” đạt độ võng theo thiết kế ban đầu.

  Công việc thực hiện hoàn thành lúc 12h45 phút cùng ngày, góp phần cho đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Ô Môn được vận hành an toàn liên tục, chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới.

 


  • Minh Tâm - TTĐHCM