Đội Truyền tải điện Thủ Đức bồi huấn An toàn điện và Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho đơn vị Cảng Cát Lái.

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2022, Đội Truyền tải điện Thủ Đức (Đội TTĐ Thủ Đức) - Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại văn phòng Cảng Cát Lái cùng với Ban Lãnh đạo Cảng và tất cả CBCNV lái xe cẩu, xe nâng tiến hành buổi bồi huấn công tác an toàn điện.

Ông Lê Duy Ngọ - Đội trưởng đội Thủ Đức đang hướng dẫn công tác an toàn điện trong buổi bồi huấn

Đội TTĐ Thủ Đức là đơn vị trực thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, được giao quản lý vận hành ĐD 220kV Mỹ Xuân – Cát Lái và Nhơn Trạch – Cát Lái, đi qua địa bàn Thành phố Thủ Đức. Trong đó có khoảng cột 78-80 nằm trong khuôn  viên Cảng Cát Lái có mật độ xe cẩu và xe nâng hoạt động thường xuyên 24/24.

Cũng tại nơi đây, vào năm 2017 và 2018 đã xảy ra trường hợp xe nâng trong quá trình hoạt động cẩu móc container đã vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện tại khoảng cột 79-80 gây ra sự cố cho đường dây 220kV trên.

Do đó, để chủ động phòng tránh sự việc tương tự, gây gián đoạn cung cấp điện cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và khu vực Thành phố Thủ Đức nói riêng, Đội TTĐ Thủ Đức đã tiến hành bồi huấn an toàn lưới điện cao áp cho các tài xế lái xe cẩu, xe nâng, đồng thời thực hiện lắp dựng cột barie phía dưới đường dây tại khoảng cột 79-80, giới hạn chiều cao các phương tiện qua lại dưới đường dây, đảm bảo đường dây được vận hành an toàn liên tục.

Barie giới hạn chiều cao phương tiện qua lại dưới đường dây 220kV Mỹ Xuân – Cát Lái & Nhơn Trạch – Cát Lái

Nội dung bồi huấn là một số quy định an toàn khi làm việc gần đường dây cao áp theo Điều 50, 51 Luật Điện lực; Điều 4 - Các hành vi bị nghiêm cấm, Điều 10 - Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp, Điều 11 - Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; một số nội dung thuộc Nghị định số 51/2020 NĐ – CP của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Kết thúc buổi bồi huấn, tất cả CBCNV Cảng Cát Lái và Đội TTĐ Thủ Đức đã xuống thực tế ngoài hiện trường để được hướng dẫn trực tiếp, qua đó nâng cao nhận thức về việc đảm bảo an toàn tính mạng cho mình trong quá trình hoạt động cũng như đảm bảo đường dây 220kV nêu trên được vận hành an toàn liên tục.

Một số hình ảnh bồi huấn.


  • Nguyễn Minh Tâm – TTĐHCM


Các Tin khác