Đội Truyền tải điện Thủ Đức bồi huấn An toàn điện và Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho đơn vị thi công đường sắt đô thị tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Đội Truyền tải điện Thủ Đức đã phối hợp cùng đơn vị thi công công trình gần và trong hành lang đường dây 220kV Cát Lái - Thủ Đức để thực hiện bồi huấn an toàn điện cho nhân viên đơn vị thi công.

Buổi bồi huấn được thực hiện tại hiện trường “Dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến Bến Thành – Suối Tiên”, khu vực thi công cầu bộ hành vượt đường Xa lộ Hà Nội tại các nhà ga Phước Long - Bình Thái thuộc khoảng cột 24 – 25 đường dây 220kV Cát Lái - Thủ Đức. Đơn vị thi công là liên danh Sumitomo & Cienco 6.

  

Ông Thái Quốc Sử - Nhân viên Đội TTĐ Thủ Đức đang hướng dẫn an toàn điện tại hiện trường.

Kết hợp buổi bồi huấn, Đội Truyền tải điện Thủ Đức còn thực hiện ký 30 cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đối với đơn vị thi công; phát 30 tờ rơi tuyên truyền có hình ảnh minh họa cho các công nhân tham gia thi công; dán 20 decal có hình ảnh minh họa về khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp 220kV – 500kV trong khu vực  thi công công trình; hướng dẫn đơn vị thi công thực hiện thỏa hiệp phương án thi công và biện pháp an toàn với đơn vị quản lý vận hành lưới truyền tải điện.

Nội dung bồi huấn là một số quy định an toàn khi làm việc gần đường dây cao áp theo Điều 50, 51 Luật Điện lực; Điều 4 - Các hành vi bị nghiêm cấm, Điều 10 - Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp, Điều 11 - Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; một số nội dung thuộc Nghị định số 51/2020 NĐ – CP của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; đồng thời thông báo một số nội dung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, an toàn đập, thủy điện.

Phương tiên đang thi công công trình tại khoảng cột 24 – 25 đd 220kV Cát Lái - Thủ Đức.

Ngoài ra, đội Truyền tải điện Thủ Đức còn thông tin thêm về tầm quan trọng của đường dây 220kV Cát Lái - Thủ Đức, đây là một trong các đường dây truyền tải cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt trọng yếu cung cấp điện cho Khu công nghệ kỹ thuật cao Vietell trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Hơn nữa, hiện nay gần đến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nên việc đảm bảo lưới điện an toàn liên tục là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu được Lãnh đạo các cấp chỉ đạo đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý vận hành; đơn vị quản lý vận hành cần phối hợp người dân, doanh nghiệp khu vực lưới điện đi qua để triển khai, thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ gây sự cố làm ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp từ EVNNPT, PTC4, TTĐHCM về các giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ gây sự cố trong hành lang an toàn lưới điện cao áp; Đội Truyền tải điện Thủ Đức thường xuyên kiểm tra đường dây có các khu vực bến bãi, công trình trọng điểm, phát hiện các nguy cơ có thể gây sự cố do các đơn vị thi công gần, trong hành lang. Phát hiện ngăn chặn, hướng dẫn bồi huấn an toàn điện kịp thời.

Sau buổi hướng dẫn, đơn vị thi công, nhân viên hiểu rõ về các lỗi vi phạm hành lang an toàn điện thường xảy ra, khoảng cách an toàn phóng điện cấp điện áp 220kV và đặc biệt là hiểu về tầm quan trọng của lưới điện truyền tải đi qua khu vực đang thi công. Qua đó, các nhân viên đơn vị thi công hiểu được trách nhiệm của mình về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong quá trình thi công và đã ký bản cam kết không để xảy ra sự cố do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp, sẵn sàng thông tin với đơn vị quản lý lưới điện cao áp về các trường hợp bất thường nếu có.

CBCNV đội TTĐ Thủ Đức hướng dẫn an toàn điện thực tế tại hiện trường đường dây cho đơn vị thi công.


  • Thái Quốc Sử - TTĐHCM