Hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng Khoa học công nghệ (KHCN) quản lý vận hành (QLVH) lưới điện tại Truyền tải điện Miền Đông 1

Với mục tiêu“Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để ngành truyền tải điện phát triển dựa trên những đột phá về công nghệ số, nếu tận dụng tốt cơ hội này chúng ta sẽ theo kịp các tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới” có thể khẳng định chuyển đổi số chính là một trong những vai trò quan trọng hàng đầu mà cả hệ thống chính trị đã và đang từng bước thực hiện trong chiến lược phát triển của EVNNPT trong đó có Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1).

Thực hiện quy trình nghiệp vụ số trong chương trình CBM cho Máy cắt 500kV tại TTĐMĐ1.

Để chuyển đổi nhận thức, hình thành văn hóa chấp nhận cái mới; đồng thời thống nhất nhận thức về chủ trương, chính sách, sự cần thiết cũng như  hiện trạng, kết quả bước đầu và mục tiêu lâu dài của chuyển đổi số trong đơn vị, ngay từ năm 2019, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã đẩy mạnh việc phổ biến nhận thức về chuyển đổi số đến cấp lãnh đạo và CBCNV thông qua các khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc; quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của EVNNPT, Công ty Truyền tải điện 4 về chuyển đổi số; các thói quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số. Thực hiện đào tạo qua e-Learning kết hợp cuộc thi online để phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin, về nhân lực số, quy trình nghiệp vụ số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số…

Ứng dụng phần mềm kiểm tra tuyến đường dây tại TTĐMĐ1

Để tạo điều kiện cho chuyển đổi số, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã từng bước rà soát và hiệu chỉnh quy trình nghiệp vụ cho phép tin học hóa, giảm báo cáo và hồ sơ giấy. Ban hành các quy chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền tải điện. Đặc biệt, với quan điểm lấy con người là trung tâm, TTĐMĐ1 đang từng bước góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cho CBCNV song hành với kỹ năng đảm bảo An toàn thông tin cho cán bộ Công nghệ thông tin.

Lắp chống sét van trên đường dây 220 kV tại TTĐMĐ1

Song song với mục tiêu chuyển đổi số thì việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất cũng được TTĐMĐ1 đặc biệt chú trọng. Trong những năm qua, do sự phát triển kinh tế và nhu cầu phụ tải điện tăng nhanh liên tục, việc đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật về điện áp, sự cố, tổn thất, năng suất lao động đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới về công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Đứng trước các đòi hỏi, yêu cầu về đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và ngày càng nâng cao chất lượng điện, TTĐMĐ1 đã, đang nghiên cứu và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện góp phần trong việc giảm tải sự cố do sét trên đường dây truyền tải điện từ năm 2016 đến nay; giúp xác định chính xác vị trí sự cố trên đường dây tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm điểm sự cố nhằm xử lý sự cố nhanh chóng; ứng dụng khoa học công nghệ vào trong công tác quản lý vận hành đường dây còn giúp kiểm tra hành lang tuyến, kiểm tra khiếm khuyết của thiết bị đang mang điện, các vị trí hiểm trở, giúp giảm thời gian kiểm tra và nâng cao năng suất hiệu quả của người lao động cũng như hiệu quả trong công tác quản lý vận hành như “Ứng dụng chống sét van đường dây và các giải pháp hạn chế phóng điện do sét”, "Ứng dụng thiết bị định vị sự cố", “Ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV”…

Ứng dụng thiết bị định vị sự cố tại đơn vị

Ngoài ra, TTĐMĐ1 cũng đang triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ AI để phân tích hình ảnh thu thập từ UAV, giúp tự động hóa và nâng cao hiệu quả trong kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện truyền tải, góp phần vào mục tiêu chiến lược của EVNNPT đến năm 2025 sẽ trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu Châu Á và tiến đến đạt trình độ tiên tiến trên thế giới.

UAV giúp phát hiện sạt lở móng trụ để xử lý kịp thời sau mưa lũ

 

 

 


  • Lê Văn Tồn, Cẩm Hường -TTĐMĐ1