Hoạt động sáng kiến kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành tại Công ty Truyền tải điện 4.

Trong 03 năm 2019, 2020 và 2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã thực hiện được 170 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện công việc và tiết kiệm chi phí sản xuất cho Công ty hàng chục tỷ đồng trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất

Công ty Truyền tải điện 4 được giao nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải 220kV, 500kV cho khu vực phía Nam bao gồm 19 tỉnh, thành phố từ tỉnh Bình Phước, Đồng Nai đến tỉnh Cà Mau, trong đó khu vực trọng điểm kinh tế quan trọng của phía Nam, khu vực tiêu thụ điện lớn được tập trung vào thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An. Công ty Truyền tải điện 4 cung cấp điện trực tiếp đến 02 Tổng Công ty Điện lực có nguồn phụ tải tiêu thụ điện lớn là Tổng công ty điện lực miền Nam và Tổng công ty điện lực TP.Hồ Chí Minh với sản lượng điện cung cấp trong các năm 2015 – 2020 khoảng 416 tỷ kWh trong tổng số 884 tỷ kWh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, chiếm tỷ lệ khoảng 47% sản lượng điện của cả Quốc gia. Tổn thất điện năng trong hệ thống điện của Công ty Truyền tải điện 4 thấp nhất trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vào khoảng 1,1%, tiến dần đến giá trị tổn thất điện năng kỹ thuật của hệ thống điện và tiệm cận đến các nước tiên tiến trên thế giới.

Khối lượng quản lý vận hành của Công ty đến thời điểm tháng 09/2021 bao gồm 59 trạm biến áp, trong đó 13 trạm biến áp 500kV và 46 trạm 220kV dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ tiếp nhận vận hành 01 trạm 500kV Long Phú và 2 trạm 220kV Giá Rai và Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) nâng tổng số trạm quản lý lên 62 trạm; Tổng công suất lắp đặt MBA hiện tại 29.600 MVA trong đó cấp 500kV là 15.600MVA, cấp 220kV là 24.000MVA; Tổng chiều dài đường dây 7.603,76 km với 2.256,98 km đường dây 500kV và 5.346,69 km đường dây 220kV.

Là đơn vị quản lý lưới điện quốc gia, Công ty luôn đảm bảo vận hành tin cậy, cung cấp điện liên tục, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Song song với công tác sản xuất để cung cấp điện liên tục và chất lượng, tập thể Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã không ngừng nỗ lực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng các giai pháp đáp ứng kịp thời và ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến hiện đại để nhanh chóng hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nhân lực và chi phí sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ngành điện và Công ty đề ra.

Tính trong 03 năm 2019, 2020 và 2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã thực hiện được 170 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện công việc và tiết kiệm chi phí sản xuất cho Công ty hàng chục tỷ đồng trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất, trong đó:

- Năm 2019, Công ty đã thực hiện: 45 sáng kiến.

- Năm 2020, Công ty đã thực hiện: 50 sáng kiến

- Năm 2021, Công ty đã thực hiện: 75 sáng kiến

Trong năm 2021, Công ty đã trình 75 sáng kiến được thực hiện trên khắp các hoạt động sản xuất, đặc biệt trong 04 lĩnh vực sản xuất trọng điểm như sau:

- Lĩnh vực vận hành đường dây có 25 sáng kiến.

- Lĩnh vực vận hành trạm biến áp có 35 sáng kiến.

- Lĩnh vực quản lý kỹ thuật, hành chính có 10 sáng kiến.

- Lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong sản xuất có 5 sáng kiến.

 Với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật rất thiết thực nêu trên càng khẳng định thêm được lòng yêu nghề và luôn luôn gắn bó với ngành của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cùng với sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo, Lãnh đạo đúng mức và kịp thời của Ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là duy trì hoạt động sản xuất liên tục trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra kéo dài trên khắp miền Nam. Qua đó, đã xây dựng nên một hệ thống lưới điện 220-500kV hoàn thiện, đảm bảo tin cậy và luôn sẵn sàng cung cấp điện liên tục, bắt kịp với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ tiên tiến trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, góp phần quan trọng để phát triển ổn định kinh tế xã hội toàn miền Nam và cho cả đất nước. Đã đạt được thành tích chung của Công ty là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của cấp trên giao cho Công ty thực hiện trong những năm qua. 

Sáng kiến sử dụng Flycam Phantom 4 PRO V2.0. kiểm tra đường dây điện trên không 220-500kV, góp phần giảm nhiều nhân công kiểm tra đường dây điện, ghi nhận hình ảnh chính xác, rõ ràng.

Sáng kiến đề xuất hoàn chỉnh sơ đồ cho trạm biến áp 220kV Trà Nóc, góp phần hợp lý hóa sản xuất, cải thiện trạm biến áp vận hành ổn định và tin cậy cao trong cung cấp điện 220/110kV.

Sáng kiến cải tạo mạch dòng đo lường cho biến điện áp cấp 500kV, góp phần hợp lý hóa sản xuất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 500kV, tại TBA 500kV Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành cáp ngầm 220kV Nhà Bè – Tao Đàn nhằm đảm bảo vận hành an toàn và tiết giảm chi phí quản lý, đảm bảo cung cấp điện.


  • Nguyễn Tấn Đạt - Phòng KT - PTC4