Hội nghị Người lao động Truyền tải điện Miền Tây 2 năm 2020

Nhằm phát huy dân chủ của Người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngày 05 tháng 3 năm 2020, được sự cho phép của Lãnh đạo các cấp Truyền tải điện miền Tây 2 tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2020.

Ông Nguyễn Thuần Nhiên (bên phải) và Ông Lê Văn Lắm (bên trái) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thuần Nhiên – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, Giám đốc TTĐMT2, chủ trì Hội nghị; ông Lê Văn Lắm – Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2, đồng chủ trì, cùng với các Phó giám đốc TTĐMT2 và 53 đại biểu là những người được bầu từ Hội nghị người lao động cấp Phòng, Đội, Trạm, Trung tâm vận hành.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, PGĐ TTĐMT2 đọc báo cáo tại Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc Truyền tải điện Miền Tây 2 trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HNNLĐ, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2020. Trong đó, một số kết quả nổi bật trong năm 2019 như hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả; Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động tiến tới xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, đại biểu cũng được nghe về tình hình thực hiện Pháp luật Lao động trong năm 2019, tình hình thực hiện  TƯLĐTT; hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động cũng như đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại TTĐMT2. Bên cạnh đó Ban Thanh tra Nhân dân đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời các kiến nghị của các Phòng, Đội, Trạm, Trung tâm vận hành cũng được Chủ trì hội nghị trả lời đầy đủ và công khai tại hội nghị.

Tại Hội nghị cũng tiến hành bầu cử Đại biểu tham dự hội nghị Người lao động cấp Công ty, bầu nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Ban bầu cử tiến hành tổ chức bỏ phiếu.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thuần Nhiên, Giám đốc TTĐMT2 ghi nhận những kết quả các Phòng, Đội, trạm, Trung tâm vận hành đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Thuần Nhiên cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, các khuyết điểm cần sớm khắc phục để Truyền tải điện Miền Tây 2 hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu, kế hoạch,... cấp trên giao cho, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020”.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua “Nghị quyết Hội nghị người lao động Truyền tải điện Miền Tây 2 năm 2020”, với nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020. Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải; tổn thất điện năng ; quản lý, vận hành lưới điện truyền tải an toàn, ổn định và tin cậy; phấn đấu đạt chỉ tiêu sự cố, giảm thiểu tối đa sự cố, phấn đấu không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lưới 500kV. Thực hiện hoàn thành 100% khối lượng SCL. Tập trung phối hợp ngay từ đầu năm nhằm tháo gỡ những vướng mắc, trở ngại trong công tác ĐTXD. Hoàn thành kế hoạch nâng cao năng suất lao động. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác tiết kiệm điện sinh hoạt, điện tự dùng. Thực hiện tốt công tác Quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, lụt, bão và cứu hộ cứu nạn. Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho CBCNV, thường xuyên quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Văn hoá EVNNPT.

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động TTĐMT2 năm 2020.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Tấn Tài, thư ký hội nghị, thông qua Nghị quyết Hội nghị.


  • Trần Duy – Truyền tải điện miền Tây 2.