Hội nghị Người lao động Truyền tải điện miền Tây 2 năm 2022

Nhằm phát huy tính dân chủ của Người lao động và tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đế quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động: thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngày 28 tháng 02 năm 2022, được sự cho phép của Lãnh đạo các cấp Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐ.MT2) tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị Người lao động TTĐ.MT2 năm 2022.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Đức Tính – UVBTV Công đoàn - Chánh văn phòng Công ty Truyền tải điện 4, về phía TTĐ.MT2 gồm có ông Ngô Mạnh Trung – Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc TTĐ.MT2 (chủ trì Hội nghị); ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn TTĐ MT2 (đồng chủ trì) và 52 đại biểu là những người được bầu từ Hội nghị người lao động cấp Phòng, Đội, Trạm, Tổ thao tác lưu động trực thuộc.

Ông Ngô Mạnh Trung (bên phải) và Ông Nguyễn Văn Tuấn (bên trái) - đồng Chủ trì Hội nghị

Mở đầu Hội nghị ông Trần Hữu Phước – Trưởng trạm biến áp 500kV Mỹ Tho trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Một số kết quả nổi bật trong năm 2021 như: hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động tiến tới xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất,…

Ông Trần Hữu Phước – Trưởng trạm biến áp 500kV Mỹ Tho trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Ngoài ra, đại biểu cũng được nghe về hình hình thực hiện Pháp luật lao động trong năm 2021, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể; hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động cũng như đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại TTĐ.MT2. Bên cạnh đó Ban Thanh tra Nhân dân đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời các kiến nghị của các Phòng, Đội, Trạm, Tổ TTLĐ cũng được Chủ trì hội nghị trả lời đầy dủ và công khai tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn TTĐ.MT2

Ông Nguyễn Tấn Tài – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021

Ông Trần Tấn Hùng – Đội trưởng Đội TTĐ Mỹ Tho tham gia phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Hữu Nhân – Trưởng Trạm 220kV Mỹ Tho tham gia phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị cũng tiến hành bầu cử Đại biểu tham dự hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2022, bầu nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 và Ban bầu cử tiến hành tổ chức bỏ phiếu.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, ông Ngô Mạnh Trung - Giám đốc TTĐ.MT2 ghi nhận những kết quả các Phòng, Đội, Trạm, Tổ TTLĐ đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, ông Ngô Mạnh Trung cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, các khuyết điểm cần sớm khắc phục để TTĐ.MT2 hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu, kế hoạch,… cấp trên giao cho, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2022 là ”Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Ông Nguyễn Đức Tính – UVBTV Công đoàn – Chánh Văn Phòng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Ngô Mạnh Trung – Giám đốc TTĐMT2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty và kết luận Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua “Nghị quyết Hội nghị người lao động Truyền tải điện miền Tây 2 năm 2022”, với nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022. Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải; tổn thất điện năng; quản lý, vận hành lưới điện truyền tải điện truyền tải an toàn, ổn định và tin cậy; phấn đấu đạt chỉ tiêu sự cố, giảm thiểu tối đa sự cố, phấn đấu không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lưới 500kV. Thực hiện hoàn thành 100% khối lượng sửa chữa lớn. Tập trung phối hợp ngay từ đầu năm nhằm tháo gỡ những vướng mắc, trở ngại trong công tác ĐTXD. Hoàn thành kế hoạch nâng cao năng suất lao động. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác tiết kiệm điện sinh hoạt, điện tự dùng. Thực hiện tốt công tác Quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, lụt, bão và cứu hộ cứu nạn. Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho CBCNV, thường xuyên quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.


  • Dương Tấn Đạt - Phòng Tổng hợp TTĐMT2
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét