Hội nghị Người lao động cơ quan Công ty năm 2019.

Hội nghị người lao động là hoạt động thường niên hàng năm, là diễn đàn để phát huy dân chủ trực tiếp, thông qua đó người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được tham gia đóng góp xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển của doanh nghiệp. Ngày 19/03/2019 tại Hội trường A công ty Truyền Tải điện 4, Công đoàn Cơ quan Công ty đã  tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019.

        Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hòa –phó Giám đốc công ty ; ông Lý Ngọc Khánh – p.Giám đốc Công ty, ; ông Bùi Quang Thành- Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Nguyễn Trung Khoa – bí thư đoàn thanh niên; các ông, bà trưởng phòng,  phó  phòng,  cùng các đại biểu đến từ 11 phòng nghiệp vụ trong công ty Truyền tải điện 4.

        Tại Hội nghị, đại diện Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Tính – chánh văn phòng Công ty đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

        Trong năm 2018 Công ty Truyền tải Điện 4 đã đạt được những thành tích đáng khích lệ về mọi mặt, vươn lên là một trong những đơn vị có thành tích tốt nhất EVNNPT. Các phòng nghiệp vụ công ty đã thực hiện tốt chức năng  tham mưu cho ban Giám đốc công ty,  phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản lượng truyền tải điện, chỉ tiêu về tổn thất điện năng, chỉ tiêu suất sự cố, hoàn thành giá trị và khối lượng SCL được EVNNPT giao. Công tác kế hoạch được nâng cao, triển khai đồng bộ và theo dõi chặt chẽ phát huy được hiệu quả sử dụng vốn tối ưu, linh hoạt. Đồng thời, phòng chức năng đã tham mưu tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động , linh hoạt cho các đơn vị trực thuộc khi thực hiện công tác. Công tác quản lý tài chính từ công ty đến đơn vị ngày càng đi vào nề nếp: Việc giao kế hoạch chi phí theo định mức khoán, quản lý chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đã tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Công tác kiểm tra quản lý tài chính của công ty với các đơn vị được tăng cường : Phòng chức năng đã xây dựng và thực hiện  tốt kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ định kỳ, hướng dẫn, chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc về mặt nghiệp vụ đến từng đơn vị. Phòng chức năng  kiểm soát tốt trong thu- chi,quản trị dòng tiền chặt chẽ, qua số liệu hoạt động tài chính đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời cung cấp số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất của công ty. Các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động đều đạt kế hoạch đề ra , đạt tỷ lệ tiết kiệm 7.6% ( So với kế hoạch 7.5%).

       Chủ đề của năm 2018:  “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” được triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để sắp xếp, bố trí, đào tạo và đào tạo lại lao động trực tiếp quản lý đường dây và vận hành trạm biến áp, lao động phục vụ, phụ trợ theo định mức, định biên lao động, đảm bảo bố trí lao động khoa học, hợp lý để phấn đấu đạt chỉ tiêu năng suất lao động EVNNPT giao cho. Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp PCT4 là công ty được Tổng liên đoàn lao động Việt nam, bộ Lao động thương binh xã hội, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam công nhận là “Doanh nghiệp vì Người lao động”.Vai trò của tổ chức công đòan trong công ty thực sự là cầu nối giữa người lao động và ban lãnh đạo công ty nhằm bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đảm bảo điều kiện làm việc, việc làm, thu nhập và các quyền lợi hợp pháp của người lao động, đồng thời thực sự là  chỗ dựa vững chắc cho người lao động, là tiếng nói chung giữa người  lao động với người sử dụng lao động nhằm hài hoà lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm của hai bên .

       Trong phần phương hướng năm 2019, hội nghị cùng  quán triệt chủ đề năm 2019 là: “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động, sản xuất của EVNNPT. Các đơn vị xác định các nội dung công việc phải làm để thực hiện tốt Nghị quyết số 4588/NQHĐTV ngày 21/12/2018. Các phòng chức năng làm tốt chức năng đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược của EVNNPT; Kiểm soát và thực hiện các giải pháp để giảm tổn thất điện năng đến dưới mức 1,09%. Trong đó: tổn thất lưới 500KV ≤0,46%, tổn thất lưới 220KV ≤0,86%; Kiểm soát và thực hiện các giải pháp để giảm suất sự cố và số vụ sự cố được giao, tổ chức thực hiện Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT”, đề án “Lưới điện thông minh của EVNNPT”; Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch; Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo quy định và tình hình tài chính lành mạnh ; Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức, năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công nghệ mạng di động 5G; Hoàn thiện và triển khai thực hiện các đề án: “Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện”;  Xây dựng các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo NSLĐ được EVNNPT giao; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa EVNNPT.

 

       Ông Lý Ngọc Khánh – Phó giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của người lao động tại Hội nghị người lao động cơ sở, đồng thời giải đáp và đưa ra các phương án giải quyết, tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể, sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, trong năm 2018.

      Trong phần thảo luận tại hội nghị khi các vấn đề cần giải quyết, các tâm tư , nguyện vọng của người lao động gửi đến hội nghị thông qua phát biểu của đại biểu của từng phòng nghiệp vụ : phòng kỹ thuật, phòng điều độ, phòng kế hoạch , phòng tổ chức và nhân sự…. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn trên tinh thần xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc. Hội nghị người lao động thực sự trở thành buổi đối thoại các nội dung trực tiếp liên quan đến tiền lương , tiền thưởng, việc làm của người lao động; việc thực hiện  nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp, triển khai văn hoá doanh nghiệp, điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc…

       Ông Bùi Quang Thành – Chủ tịch công đoàn công ty  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, nhanh chóng giải quyết những kiến nghị hợp lý đã bàn bạc thảo luận trong hội nghị, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của người lao động lên hội nghị người lao động cấp công ty. Chủ tịch đoàn đã thay mặt hội nghị tiếp thu ý kiến. Tiếp theo hội nghị tiến hành bầu 28 đại biểu (chính thức) và 02 đại biểu (dự khuyết) tham dự hội nghị người lao động cấp công ty, đồng thời hoàn thành việc bầu cử 03  thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia tổ đối thoại định kỳ năm 2019.

      Thay mặt đoàn thư ký, ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng ban thư ký đã trình bày Nghị quyết Hội nghị người lao động khối cơ quan công ty năm 2019. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và đoàn kết, 100%  đại biểu đã thống nhất với nội dung các văn kiện Hội nghị Người lao động năm 2019.

        Kết thúc hội nghị, dù biết rằng quãng đường trước mặt vẫn còn phải tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả hội nghị đạt được sẽ là những thông điệp tích cực mà các đại biểu mang về và lan tỏa đến những tập thể người lao động một niềm tin vào sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và tương lai rạng rỡ của Công ty./.

                                                                            

Một số hình ảnh liên quan:

Hội nghị người lao động khối cơ quan 2019.

 

Đại biểu tham dự hội nghị người lao động.

 

Ông Nguyễn Đức Tính thông qua báo cáo năm 2018 và phương hướng nhiêm vụ 2019.

 

Ông Lý Ngọc Khánh điều hành thảo luận tại hội nghị.        

 

                              

Hội nghị thông qua nghị quyết hội nghị người lao động khối cơ quan công ty năm 2019.


  • Lê Thị Diệu Hạnh – P. TCKT