Hội nghị Sơ kết Quý 1/2021 và triển khai nhiệm vụ Quý 2/2021 hoạt động Công đoàn cơ quan Công ty.

Chiều ngày 12/4/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Công ty ( CĐCQCTy )đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021; phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Cơ quan Công ty; rà soát quy hoạch cán bộ cho tổ chức Công đoàn Cơ quan Công ty.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Lạc – UVBCH Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4,  các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Công ty và 11 Tổ trưởng Công đoàn.

Trên cơ sở kết quả hoạt động Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 của Công đoàn Cơ quan Công ty, Đồng chí Đặng Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn CQCTy  Chủ trì Hội nghị đã đánh giá, nhấn mạnh những điểm tích cực như: dù tình hình dịch bệnh Covid-19 cuối năm có sự bùng phát trở lại trong nước nhưng Công đoàn Cơ quan Công ty vẫn kịp thời thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021; tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế Phụ nữ nhiều ý nghĩa; phát động và nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các hoạt động thể thao sôi động nhằm chào mừng Ngày Lễ 30/4 và 01/5 và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt chủ đề năm Chuyển đổi số theo kế hoạch được giao. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trong việc thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, Công đoàn Cơ quan Công ty đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại xanh, sạch, đẹp”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong toàn thể CNV và người lao động tại Cơ quan Công ty.  Đồng chí cũng đã phân công các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Tổ Công đoàn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu. Đồng chí yêu cầu các Tổ Công đoàn sớm quán triệt cho tất cả các đoàn viên công đoàn nghiêm túc thực hiện và sẽ thường xuyên kiểm tra, sơ kết việc thực hiện điều lệ, quy định hoạt động Công đoàn theo quý, tổng kết vào cuối năm 2021.

Cũng trong chương trình, Hội nghị đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn Cơ quan Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2022, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lần này được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn Cán bộ Công đoàn trong quy hoạch. Chất lượng Cán bộ Công đoàn được quy hoạch nâng lên cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ và cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch theo đúng quy định. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022 đã góp phần chuẩn bị được nguồn Cán bộ Công đoàn dồi dào, có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố chủ lực phục vụ cho hoạt động phong trào và sự phát triển của Công đoàn Cơ quan Công ty cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

 


  • Mai Ngân - Công đoàn cơ quan Công ty