Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Truyền tải điện miền Tây 1

Vào sáng ngày 27/01/2021 tại Hội trường của Đơn vị, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Về dự Hội nghị có Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4; Ông Đống Tiến Long – Phó Chủ tich, Phó Phòng Tổ chúc Nhân sự Công ty Truyền tải điện 4, đại diện Lãnh đạo các Phòng trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4; các đồng chí trong Ban Lãnh Đạo, Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1, các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Tổ, Đội, và một số cán bộ nghiệp vụ cũng về dự đầy đủ theo thông báo triệu tập.

Truyền tải điện Miền Tây 1 thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với những thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo của Công ty Truyền tải điện 4; đồng thời, với mô hình tổ chức đảng, bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể đồng bộ, xuyên suốt, tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2020 Chi bộ TTĐMT1 tổ chức học tập quán triệt trong toàn chi bộ các Nghị quyết và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, của ngành Điện và của EVNNPT trong năm 2020 các văn bản quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên

Về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Chi ủy được củng cố, tăng cường. Công tác chính trị tư tưởng kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, quản trị; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm sâu sát; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát triển đảng viên mới tạo được chuyển biến mạnh mẽ, trong năm 2020, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 03 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch.

Tổng số đảng viên trong chi bộ là 30 đồng chí /173 CBCNV, đạt tỷ lệ 17,34%, trong đó có 01 đảng viên nữ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chỉ ủy đã được thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2022; xây dựng quy hoạch chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 thực hiện đúng quy định của Đảng ủy cấp trên, số lượng nguồn quy hoạch, cơ cấu ba độ tuổi, giãn cách giữa các độ tuổi đạt yêu cầu theo Hướng dẫn 05-HD/ĐU ngày 23/9/2016 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đươc giao cụ thể Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV Tổng Công ty thực hiện chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020”; Quyết định số 2182/QĐ-PTC4 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020 của Công ty Truyền tải điện 4; Nghị quyết số 155/NQ-ĐU EVNNPT về phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 253/NQ-ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Nhìn chung đảng viên trong Chi bộ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, đoàn kết phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của đơn vị; các cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã nhận thức được những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ. Các cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã đưa nội dung học tập và làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân; qua đó nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực công tác; góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, có 03 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy Công ty khen thưởng, biểu dương 7 trường hợp là những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW; Chi bộ biểu dương 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành và thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2020, Truyền tải điện Miền Tây 1 đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực các tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Sản lượng điện truyền tải là 5 tỷ 452 triệu kWh đạt 102,92% kế hoạch năm, vượt 2,92% so chỉ tiêu và tăng 5,57% so cùng kỳ năm 2019.Tỉ lệ tổn thất điện năng năm 2020 chiếm 0,95%, giảm 0,05% so với chỉ tiêu, thấp hơn 0,22% so với cùng kỳ năm 2019; Điện tự dùng năm 2020 là 2 triệu 356 ngàn kWh, tiết kiệm 3,98% so chỉ tiêu và thấp hơn 0,59% so với năm 2019; Công tác kiểm tra định kỳ năm 2020 đạt 100% so với kế hoạch. Về sự cố: Có 07 sự cố xảy ra trong lưới (03 sự cố đường dây, 04 sự cố trạm biến áp) tăng 03 sự cố so năm 2019 và có sự cố mang tính chủ quan. Đơn vị đạt 4/6 chỉ tiêu suất sự cố. Không đạt chỉ tiêu sự cố về trạm biến áp 220kV và sự cố thoáng qua đường dây 220kV.

Công tác sửa chữa lớn đã được tập trung thực hiện quyết liệt vào những tháng cuối năm. Các công trình được theo dõi tiến độ hàng ngày, có tăng cường phân công cán bộ giám sát và nghiệm thu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, để vừa đảm bảo an toàn, đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Kết quả đạt 100% kế hoạch 31/31 công trình với tổng giá trị 73 tỷ 042 triệu đồng. Công tác sửa chữa thường xuyên đạt 6/6 công trình với tổng giá trị 497 triệu đồng.

Công tác ATVSLĐ, PCTT&TKCN, PCCC&CNCH, BVCTLĐCA, BVANTT, ANQP... Đã được đơn vị thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Công ty. Công tác phòng cháy chữa cháy đã đi vào nền nếp, các quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy được tuân thủ. Trong năm không để xảy ra sự cố cháy nổ, không có tai nạn lao động. Công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai, đã được đơn vị phối hợp tốt với địa phương để chủ động ứng phó, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định.

Công trình kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng, sau những nỗ lực phấn đấu đã hoàn tất kéo dây đoạn cuối cùng trên địa phận quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Công trình đã hoàn thành và được đưa vào vận hành ngày 10/12/2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Võ Đình Thủy cũng đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong năm 2020 của Truyền tải điện miền Tây 1. Tuy nhiên trong năm 2020 vẫn còn một số tồn tại và hạn chế.

Giám Đốc Công ty chỉ đạo một số công tác trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Chính trị của đơn vị. Cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chi bộ trong việc chỉ đạo, điều hành các công tác. Phát triển nguồn nhân lực trong thời gian ngắn, đáp ứng được nhu cầu thực tế tại Đơn vị.

Trong bài phát biểu, Giám Đốc Công ty lưu ý một số nội dung chính của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất của đơn vị. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực đạt chất lượng. Giám Đốc Công ty cũng hy vọng trong năm 2021 Truyền tải điện miền Tây 1 sẽ dẫn đầu trong các đơn vị truyền tải điện trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4.

Thay mặt toàn thể CBCNV trong đơn vị, Giám Đốc Đơn vị đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Võ Đình Thủy, Chi Ủy Truyền tải điện miền Tây 1 cùng tập thể CBCNV sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Công ty giao.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và chuyên môn năm 2020 đã được Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 trao tặng giấy khen, nhằm tôn vinh, khích lệ tập thể lao động của đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Đơn vị đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn đơn vị.

Các hình ảnh liên quan:

Ông Phạm Ngọc Luật – Phó Bí Thư Chi Bộ TTĐ Miền Tây 1 báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các Đại biểu báo cáo tham luận và góp ý kiến tại Hội nghị.

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị.

Ông Trần Nhật Trung, Chủ tịch Công đoàn, PGĐ TTĐMT1 phát động phong trào thi đua năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty trao Cờ thi đua của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cho Trạm biến áp 500kV Ô Môn.

Ông Võ Đình Thủy - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty trao Giấy khen của Đảng Ủy Công ty Truyền tải điện 4 cho các Đảng viên xuất sắc năm 2020.

Ông Lê Xuân Thụ - Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc TTĐ Miền Tây 1 và Ông Trần Nhật Trung, Chủ tịch Công đoàn, PGĐ TTĐMT1 trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020” cho các cá nhân.

Đặng Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn Phòng Cty TTĐ4 Trao Giấy khen của Công ty Truyền tải điện 4 cho Tổ Thao tác Lưu động Bạc Liêu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại biểu chụp hình lưu niệm.


  • Trung Hiếu - Truyền Tải Điện Miền Tây 1