Hội nghị sơ kết Công đoàn Công ty 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 09/9/2020, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Công ty 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Đống Tiến Long, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công ty, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra với sự hiện diện các UVBCH Công đoàn Công ty, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Nữ công, Trưởng Ban Tài chính công đoàn và các Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Lạc, thay mặt cho Ban Chấp hành Công đoàn PTC4 trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn Công ty 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các công tác nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, CNVCLĐ Công ty PTC4 đã có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị Tổng công ty giao, trong thời điểm vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Hoạt động công đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Công ty, công tác vận động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất hiệu quả, chủ động nhiều hoạt động kịp thời chu đáo động viên, thăm hỏi, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động trong dịp Tết cổ truyền, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân, Tháng hành động vì trẻ em….

Thường xuyên triển khai đầy đủ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ; xây dựng củng cố tổ chức công đoàn, kiện toàn hồ sơ sổ sách; nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào văn hoá thể thao, chăm lo đời sống tinh thần được duy trì thường xuyên. Làm tốt công tác xã hội từ thiện trong nội bộ và ngoài Công ty. Chăm lo tốt cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở theo Chương trình nhà “Mái ấm công đoàn”.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết Công đoàn Công ty.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020, đặc biệt trao đổi bàn bạc về các giải pháp công đoàn tham gia cùng với chuyên môn ngăn ngừa không để xảy ra sự cố, cụ thể:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh và phát động phong trào thi đua sản xuất trong CNVCLĐ, đảm bảo giữ vững hệ thống lưới điện vận hành an toàn liên tục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020; Tăng cường công tác quản lý vận hành, sửa chữa nhằm giảm thiểu sự cố trên lưới điện, tăng cường quản lý tổn thất điện năng, giảm thấp tỷ lệ tổn thất, tối ưu hóa chi phí truyền tải điện. Tham gia trong công tác bố trí sắp xếp lao động hiệu quả, tăng năng suất lao động, đưa các Trạm 220kV đủ điều kiện vào trạm không người trực và tiếp nhận các dự án đưa vào vận hành trong năm 2020; tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của Hội đồng thành viên về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện năm 2020 tới toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị.

Hai là, tiếp tục thực hiện các chương trình và kế hoạch như chương trình số 01/CTr-CĐEVNNPT thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ III; chương trình 02/CTr-CĐEVNNPT Công đoàn đồng hành nâng cao năng lực, tăng năng suất lao động, góp phần bền vững EVNNPT và các đơn vị, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, giai đoạn 2019- 2023; chương trình 03/CTr-CĐEVNNPT nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, giai đoạn 2019 – 2023; kế hoạch số 197/KH-CĐEVNNPT về triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đối thoại và thương lương tập thể giai đoạn 2019- 2023; kế hoạch 408/KH-CĐEVNNPT về công đoàn tham gia với chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực EVNNPT góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019 – 2023.

Ba là, tham gia phối hợp chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, rà soát các chế độ chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động; đánh giá công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn thực hiện trong năm; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CNVCLĐ, tổ chức thăm hỏi kịp thời, trợ cấp khó khăn; tăng c­ường các hoạt động xã hội ủng hộ quỹ người nghèo, ủng hộ lũ lụt… Tổ chức bàn giao, gắn biển nhà “Mái ấm công đoàn”. Đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, tiếp tục chú trọng đẩy mạnh hoạt động mạng lưới ATVSV, có kế hoạch tập huấn đi vào chiều sâu và chất lượng. Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2023. Tích cực vận động CNVCLĐ chấp hành, không vi phạm quy trình quy phạm trong công tác, không để xảy ra TNLĐ.

Bốn là, tuyên truyền, phổ biến đến CNVCLĐ những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà n­­ước đối với ngành điện; các chỉ thị Nghị quyết của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty, Đảng ủy Công ty. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai trong năm 2020. Tổ chức các hoạt động phong trào VHTT kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, ngày Quốc khánh 2/9, ngày truyền thống Công ty 15/9 và kỷ niệm ngày truyền thống ngành điện 21/12. Tiếp tục tuyên truyền bộ Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty. Tiếp tục tuyên truyền trong CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm là, tổ chức phát động các đợt thi đua n­­ước rút, chào mừng các ngày lễ lớn; công tác tổng kết các phong trào thi đua, động viên khen th­ưởng tập thể cá nhân xuất sắc năm 2020. Đẩy mạnh công tác sáng kiến và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Sáu là, kiện toàn tổ chức nhân sự tại Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và các Công đoàn cơ sở thành viên có thay đổi về nhân sự; nâng cao chất lượng sinh hoạt tại tổ công đoàn; cập nhật theo dõi thường xuyên danh sách, lý lịch đoàn viên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và tổ chức chấm điểm Công đoàn vững mạnh các Công đoàn cơ sở thành viên năm 2020 làm cơ sở xét khen thưởng thi đua cuối năm. Ban TTND và UBKT tổ chức giám sát kiểm tra đồng cấp và cấp dưới theo quy định. Bình xét chọn các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức các hoạt động nữ thiết thực trong dịp kỷ niệm ngày 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bảy là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đồng cấp và cấp dưới việc chấp hành Điều lệ công đoàn gắn với việc nâng cao chất lượng kiểm tra và đôn đốc công tác thu nộp đoàn phí, tăng cường kiểm tra công tác tài chính công đoàn; chỉ đạo Ban TTND thực hiện công tác giám sát theo quy định. Kiện toàn nhân sự UBKT Công đoàn Công ty sớm để duy trì hoạt động.

Kết thúc Hội nghị, Ô. Đống Tiến Long, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công ty, chủ trì hội nghị kết luận: Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, các Công đoàn cơ sở thành viên cần phối hợp tốt với chuyên môn tập trung thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm ở trên; cố gắng tập trung công tác tuyên truyền ở các đội, trạm, tổ thao tác lưu động, kịp thời nắm bắt tình hình quản lý điều hành, tâm tư nguyện vọng của người lao động, để có giải pháp phù hợp, giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, qua đó tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của người lao động góp phần hạn chế tối đa tiến đến không để xảy ra sự cố lưới điện; thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo, thực hiện sơ tổng kết đúng định kỳ, kiểm tra chấm điểm thi đua làm cơ sở đánh giá và xét thi đua khen thưởng cuối năm; công tác kiện toàn nhân sự các cấp công đoàn thực hiện sớm đúng quy trình; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.


  • Văn Lạc - Công đoàn