Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 08/1/2020, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đặng Phan Tường, UVBTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); đồng chí  (đ/c) Vũ Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c Trịnh Tuấn Sơn, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; đ/c Võ Hoài Nam, Thành viên HĐTV; đ/c Lưu Việt Tiến, Phó TGĐ và các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và chuyên môn của EVNNPT, đại diện Ban QLDA các công trình điện miền Nam, miền Trung và Công ty DVKT Truyền tải điện.  Về phía Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) có đ/c Võ Đình Thủy, UVTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 cùng các đ/c trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên và các đồng chí là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đ/c Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT và đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chủ trì Hội nghị.

Thay mặt PTC4, đ/c Nguyễn Văn Hóa, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy PTC4 đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy các cấp và Nghị quyết số 4588/NQ-HDTV của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019. Xây dựng chương trình công tác Đảng năm 2019 để thực hiện các Nghị quyết, chị thị của Đảng ủy cấp trên. Ban hành 02 nghị quyết chuyên đề, ban hành 17 Kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị, công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền. Ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ PTC4, Quy chế tiếp dân; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; ban hành 05 Chương trình hành động cho các mặt công tác năm 2019, góp phần để Đảng bộ kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Đảng ủy cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất năm 2019.

Trong năm 2019, Đảng bộ Công ty đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong toàn hệ thống chính trị.  Trong năm 2019 đã tổ chức kết nạp 41 đảng viên mới, 04 cá nhân và 02 tập thể được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty đã vận hành an toàn, liên tục, ổn định, không có sự cố lớn, sự cố hư hỏng MBA, sự cố cháy nổ, sự cố diện rộng, kéo dài, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực; sản lượng điện truyền tải đạt 96 tỷ 910 triệu kWh, tăng trưởng 7,52% so với thực hiện năm 2018, chiếm 48,6% tổng sản lượng điện truyền tải Quốc gia; tỷ lệ tổn thất điện năng chung thực hiện được 1,09%, bằng kế hoạch Tổng công ty giao; Hoàn thành 100% kế hoạch SCL gồm 226 công trình. Công tác đầu tư xây dựng hoàn thành đạt 101,77% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, mặc dù trong năm có biến động giảm về nhân sự do điều chuyển trong Tổng công ty, nhưng Công ty đã thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động để tiếp nhận vận hành khối lượng đường dây tăng 12,13%, dung lượng trạm biến áp tăng 9,6%. Năng suất lao động theo sản lượng là 65,17 triệu kWh/người, tốt hơn 6,02% so với chỉ tiêu năm 2020; Thực hiện tốt Chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia” và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Công ty đã đăng ký 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVN và 43 sáng kiến được công nhận, thực hiện tốt công tác chuyển đổi, đưa vào vận hành 9 trạm biến áp không người trực, vượt 03 trạm so với kế hoạch, nâng tổng số trạm biến áp không có người trực của Công ty lên 25/43 trạm biến áp 220KV, đạt 58% trên tổng số các trạm 220KV, xấp xỉ chỉ tiêu đến năm 2020 là đạt 60% trạm không người trực. Công tác tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn 2019-2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPI và nhiệm vụ chiến lược được giao. Công tác tổ chức và tuyên truyền thực thi văn hóa EVNNPT được triển khai sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên qua các chương trình tập huấn, hội thi, hội thảo, và đã hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra. Công tác truyền thông được triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, các hoạt động truyền thông đều chú trọng nâng cao hình ảnh, uy tín của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và đều được gắn kết với công tác ĐTXD và QLVH lưới truyền tải điện. Thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở và đảm bảo việc làm, đời sống CBCNV.

Đ/c Đặng Phan Tường, UVBTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Đặng Phan Tường, UVBTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã biểu dương PTC4 đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong đó một số công tác tiêu biểu như SCL, ĐTXD, QLVH, công tác quản lý tài chính kế toán... năm 2020 để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, PTC4 cần tập trung thực hiện tốt công tác sửa chữa, quản lý vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho các phụ tải. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển KHKT trong lĩnh vực truyền tải điện; tập trung thực hiện tốt bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT trong đó tập trung thực hiện các chuẩn mực đạo đực, giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT trong CBCNV. Tập trung xây dựng môi trường làm việc, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tiếp theo cần tập trung vào các hoạt động văn hóa nhằm gắn kết mọi người tạo nên không khí đoàn kết, sáng tạo trong Công ty. PTC4 tiếp tục phát huy thành tích năm 2019, truyền thống tốt đẹp của đơn vị, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát huy khả năng trí tuệ, lao động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt trong năm 2020, trong đó là việc thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn 2040 đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025, là đại hội điểm, trong tháng 03/2020 theo chỉ đạo của Tổng công ty, hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm và các nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết 12/NQ-HĐTV EVNNPT, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Thay mặt PTC4, đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo cụ thể của của đ/c Đặng Phan Tường. Đồng thời hứa sẽ cùng tập thể CBCNV sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Tổng công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được Tổng công ty giao năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của EVNNPT.

Hội nghị đã chỉ ra những mục tiêu cần đạt được trong năm 2020 phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2020 theo kế hoạch EVNNPT giao. Năm 2020 đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020. Về công tác xây dựng Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đạt hiệu quả cao nhất. Kết thúc Hội nghị, đ/c Bùi Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn PTC4 đã phát động phong trào thi đua năm 2020 trong toàn Công ty.

Một số hình ảnh:

Đ/c Trịnh Đình Chính, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ.MĐ1 báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

Đ/c Bùi Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ.TPHCM báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

Đ/c Ngô Trung Hiếu, Trưởng phòng TCNS công bố quyết định khen thưởng công tác Đảng và các thành tích thi đua lao động sản xuất năm 2019.

Đ/c Bùi Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2020.

Đ/c Đặng Phan Tường, UVBTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao bằng khen EVN cho các tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Vũ Hồng Nguyên, Phó bí thư Đảng ủy EVNNPT trao bằng khen EVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Võ Hoài Nam, Thành viên HĐTV EVNNPT trao bằng khen EVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Đặng Phan Tường, UVBTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao cờ thi đua xuất sắc cho 06 tập thể đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Lưu Việt Tiến, Phó TGĐ EVNNPT trao cờ thi đua cho 03 đơn vị đạt thành tích xuất sắc, VHAT liên tục 05 năm 2015 - 2019.

Đ/c Vũ Hồng Nguyên, Phó bí thư Đảng ủy EVNNPT trao giấy khen Tổng công ty cho 03 tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT trao giấy khen Tổng công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Lưu Việt Tiến, Phó TGĐ EVNNPT trao giấy khen Tổng công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 trao giấy khen Đảng ủy Công ty cho Chi bộ TTĐ Miền Đông 1 và các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 trao cờ thi đua của PTC4 cho 02 đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.


  • Ngọc Dung - Văn phòng Công ty


Các Tin khác