Hội thảo “Đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT” tại Truyền tải điện miền Tây 1.

Ngày 16/12/2019 tại Hội trường của Đơn vị, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Hội thảo việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT.

Tham dự Hội thảo có bà Đặng Thị Hải Yến - Phó Chánh Văn Phòng Công ty Truyền tải điện 4; ông Trần Quốc Hiệu - Giám Đốc TTĐ miền Tây 3; bà Trần Ngọc Dung - Chuyên viên truyền thông VP Công ty Truyền tải điện 4; Ban Lãnh Đạo, BCH Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1, các Tổ Trưởng Công đoàn, cùng với gần 40 CBCNV đại diện của các Phòng, Đội, Trạm, Trung tâm vận hành cũng về dự Hội thảo đầy đủ. Chủ trì Hội thảo là ông Lê Xuân Thụ - Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc TTĐ miền Tây 1 và ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên truyền thông TTĐ miền Tây 1.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT năm 2019 của Truyền tải điện miền Tây 1, các báo cáo tham luận của các Phòng, Đội, Trạm và Trung tâm Vận hành, nội dung về thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác ngăn ngừa sự cố. Sau mỗi phần trình bày tham luận, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi và ý kiến trao đổi rất nhiệt tình và thẳng thắn, tạo không khí sôi nổi, các câu hỏi đặt ra đều tập trung vào phân tích các hành vi ứng xử phù hợp Văn hóa EVNNPT cũng như làm thế nào để thu phục nhân tâm, hướng con người quay về với các giá trị đạo đức và đúng bản chất của các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT, các thắc mắc cũng đã được Chủ tọa và Đại diện Công ty chia sẻ, giải đáp thỏa đáng. Hội thảo, cũng là dịp để các CBCNV hiểu và gần gũi nhau hơn, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ của các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT để áp dụng tốt hơn trong công tác quản lý kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố chủ quan, từ đó dể dàng áp dụng vào thực tiễn, tạo thành thói quen trong cuộc sống cũng như trong công việc hàng ngày.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên truyền thông TTĐMT1- Thông qua công tác tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT năm 2019.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Đặng Thị Hải Yến đánh giá cao về công tác chuẩn bị Hội thảo cũng như việc triển khai tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT năm 2019 của Truyền tải điện miền Tây 1. Trong bài phát biểu, Bà Đặng Thị Hải Yến cũng nói rõ ý nghĩa của 5 giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT và mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời nhau của các giá trị này, đó chính là bản sắc văn hóa của EVNNPT, vì vậy với vai trò là người đứng đầu, là giảng viên nội bộ, là tuyên truyền viên VHDN, cần giải thích cho CBCNV hiểu rõ ý nghĩa của mối quan hệ này cũng như các giá trị mang tính nhân văn trong Văn hóa EVNNPT. Lãnh đạo đơn vị Truyền tải điện và các đội, trạm cần đẩy mạnh tuyên truyền nội bộ, đưa vào kế hoạch cụ thể các chủ đề tuyên truyền; vận dụng kỹ năng, bản lĩnh của người đứng đầu để tạo dựng niềm tin trong CBCNV, đồng thời giúp cho CBCNV nhận ra giá trị bản thân và giá trị công việc mình đảm nhận, từ đó tạo động lực cho CBCNV thể hiện một cách trọn vẹn từ năng lực đến sự cống hiến hết mình cho Công ty.

Bà Đặng Thị Hải Yến - Phó Chánh Văn phòng Công ty, phát biểu nhận xét đánh giá tại Hội thảo.

Sau khi đáp lời bà Đặng Thị Hải Yến, ông Lê Xuân Thụ đã phát biểu chỉ đạo, theo đó Ông nhấn mạnh, 5 giá trị cốt lõi là các giá trị cơ bản, then chốt trong Văn hóa EVNNPT, có mối liên hệ tác động tương hỗ lẫn nhau và quan trọng như nhau. Đồng thời Ông chỉ đạo, qua buổi hội thảo, TTĐ.MT1 sẽ tổng kết, đánh giá những mặt còn hạn chế trong việc thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của các Phòng, Đội, Trạm và Trung tâm Vận hành, để có phương hướng khắc phục, và định hướng triển khai công tác tuyên truyền nội bộ năm 2020, mục tiêu năm 2020,  TTĐ.MT1 sẽ tập trung ổn định tư tưởng CBCNV, cảm hóa nhằm thay đổi nhận thức để mỗi CBCNV tự giác thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT trong công tác quản lý kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố chủ quan.

Ông Lê Xuân Thụ - Giám Đốc TTĐ Miền Tây 1, phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Ông Nguyễn Bá Đạt, Trưởng phòng tổng hợp TTĐ.MT1 trình bày tham luận triển khai và thực thi giá trị cốt lõi “Tận tâm” trong TTĐ.MT1

Ông Huỳnh Văn Nam – Đội trưởng Đội TTĐ Ninh Kiều trình bày tham luận tính tuân thủ trong việc thực hiện chỉ đạo của các cấp.

Ông Huỳnh Võ – Trưởng trạm 220kV Thốt Nốt trình bày tham luận việc tuân thủ quy trình trong công tác tại trạm.

Ông Trần Quốc Hiệu - Giám Đốc TTĐ miền Tây 3 phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Bà Đặng Thị Hải Yến – Phó chánh Văn phòng Công ty phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Một số hình của các đại biểu tương tác, trao đổi ý kiến về ý nghĩa của các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT:


  • Trung Hiếu - TTĐ.MT1