Huấn luyện Công tác PCCC-CNCH năm 2020 khu vực trụ sở TTĐ miền Đông 2 năm 2020

Nhằm tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy, các văn bản pháp quy, kiến thức cơ bản trong công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, những kỹ năng, thao tác các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu người khi xảy ra cháy trong 03 ngày 6-8/7/2020 Truyền tải điện miền Đông 2 phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH tại trụ sở Truyền tải điện miền Đông 2

Ông Nguyễn Vỹ - Phó Giám đốc TTĐMĐ2 phát biểu khai mạc lớp học.

Tham dự huấn luyện có Trung úy Nguyễn Đình Quyết cùng 49 Cán bộ, công nhân viên, Đội viên Đội PCCC cơ sở thuộc Truyền tải điện Miền Đông 2 và lực lượng bảo vệ của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ cảnh sát đã phổ biến những thông tin về một số vụ cháy lớn và tình hình cháy, nổ trong phạm vi cả nước, trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian gần đây. Đồng thời tuyên truyền về Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quỵ định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và sửa đổi bổ sung một sổ điêu của Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 83/2017/ NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 quy định thi hành một số điều của Nghị định sổ 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Nêu nguyên nhân gây ra cháy, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở truyền tải điện, các biện pháp phòng cháy đối với cơ sở truyền tải điện.

 

Trung úy Nguyễn Đình Quyết tuyên truyền về Luật phòng cháy chữa cháy.

Kiến thức phổ thông về phòng cháy chữa cháy, xử lý khi có cháy xảy ra, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại gia đình và nơi làm việc. Hướng dẫn kiểm tra định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy như lãng, vòi, bình chữa cháy...phổ biến kiến thức cơ bản về công tác cứu nạn cứu hộ, sự cần thiết phải trang bị các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng tại cơ sở.Hướng dẫn kiểm tra định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện như mặt nạ lọc độc, bao hộ lao động...

Qua 03 ngày huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của CBCNV trong công tác PCCC&CNCH. Đồng thời, góp phần giúp cho công tác chuẩn bị trong việc thực hiện PCCC&CNCH tại các đơn vị luôn trong tư thế chủ động, thực hiện đạt hiệu quả cao.

Một số hình ảnh trong lớp huấn luyện:

           

Toàn cảnh lớp huấn luyện.

         

                  Hướng dẫn sử dụng vòi và các loại bình chữa cháy.

           Hướng dẫn sữ dụng các loại dây để thoạt nạn đối với nhà cao tầng.

 

 


  • Viết Trường – Xuân Kiên - TTĐMĐ2