Hướng dẫn ứng dụng Flycam phục vụ quản lý vận hành đường dây

Thực hiện theo văn bản số 03042/PTC4-KT+KH+TCNS ngày 03/4/2018 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc triển khai công tác ứng dụng Flycam phục vụ công tác quản lý vận hành đường dây.

Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/6/2018 Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã tổ chức đào tạo cho các Truyền tải điện miền Tây 1,2,3 và Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ứng dụng Flycam phục vụ công tác quản lý vận hành đường dây tại Văn phòng Truyền tải điện Miền Đông 2 và thực hành trên đường dây 500kV Sông Mây – Tân Định đã được cắt điện và đường dây 220kV Uyên Hưng – Củ Chi (đường dây đang vận hành). Tham dự khóa hướng dẫn gồm có Ông Nguyễn Vỹ - Phó Giám đốc TTĐMĐ2, Ông Trương Hồ Bắc – Phòng Kỹ thuật (Cán bộ hướng dẫn), Ông Nguyễn Linh Bảo – Đội TTĐ Thủ Dầu Một (Cán bộ hướng dẫn) cùng với 30 học viên từ các đơn vị Truyền tải điện miền Tây 1,2,3 và Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ thiết bị bay Flycam đưa vào thử nghiệm quản lý vận hành đường dây là rất cần thiết để thực hiện kiểm tra đường dây, kiểm tra sau sự cố, nâng cao chất lượng quản lý vận hành, đảm bảo độ tin cậy của đường dây truyền tải điện góp phần vào việc cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Một số hình ảnh tại khóa hướng dẫn:

 

Ông Nguyễn Vỹ - Phó Giám đốc TTĐMĐ2 phát biểu khai mạc khóa hướng dẫn.

Ông Trương Hồ Bắc – Cán bộ Kỹ thuật Phòng Kỹ thuật TTĐMĐ2 phổ biến các văn bản pháp lý, các tài liệu được sử dụng trong khóa hướng dẫn.

Ông Nguyễn Linh Bảo – Cán bộ Kỹ thuật Đội TTĐ Thủ Dầu Một hướng dẫn sử dụng Flycam.

Học viên từ các đơn vị thuộc Công ty tham dự khóa hướng dẫn

Toàn cảnh khóa học

Thực hành điều khiển Flycam bay lên kiểm tra đường dây.

 


  • Huy Thịnh – Hồ Bắc – Linh Bảo – TTĐMĐ2