Khí thế mới sau thành công Đại hội chi bộ quản lý vận hành đường dây nhiệm kỳ 2022-2025

Theo hướng dẫn số tại Văn bản số 07-HD/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty và chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 30/9/2022, Chi bộ quản lý vận hành đường dây (QLVH ĐD) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 -2025.

Đ/c Bùi Văn Vương, Phó bí thư Chi bộ QLVH ĐD, Đội trưởng Đội TTĐ Đồng Xoài trình bày báo cáo chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, có Đ/c Bùi Văn Hoàng - UVBTV Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMĐ2, Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2.

Chi bộ QLVH ĐD được thành lập ngày 19/5/2021. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã xây dựng và ban hành Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 trên cơ sở kế thừa và phát huy Nghị quyết Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2020-2022, để lãnh đạo thực hiện. Chi bộ hiện nay có 18 đảng viên đạt tỷ lệ 16.5% trên tổng số CBCNV, trong đó: đảng viên chính thức 16 đ/c, 02 đảng viên dự bị; tuổi đời bình quân của đảng viên là 42,16 tuổi. Trong nhiệm kỳ chuyển sinh hoạt Đảng 01 đảng viên.

Đ/c Lê Văn Huấn, đại diện Đội TTĐ Bù Đăng trình bày tham luận

Thông qua báo cáo chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ QLVH ĐD nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ cũng đã nêu rõ những thành tích đạt được, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, mục tiêu chưa đạt được cũng được Đại hội nêu rõ.

Dù gặp nhiều khó khăn trong tình hình đại dịch Covid-19 hoành hành ở khắp mọi nơi trên thế giới và cả Việt Nam. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy bộ phận TTĐMĐ2, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng… Chi bộ Quản lý QLVH ĐD đã lãnh đạo toàn thể cán bộ công nhân viên khối đường dây nêu cao truyền thống đoàn kết, gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại; đồng thời được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các phòng, đơn vị trong truyền tải cũng như của đơn vị bạn trong ngành, đã giúp Chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Phan Nhật Nam, đại diện Đội TTĐ Tây Ninh trình bày tham luận.

Bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị trên giao, Chi bộ luôn nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, tổ chức quản lý, vận hành lưới điện truyền tải an toàn, ổn định, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm sự cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch trên giao, như sau:

Về tổ chức, khối đường dây gồm 05 đội Truyền tải điện, với 109 CBCNV; quản lý vận hành 1.431,273 km đường dây và 01 trạm lặp cáp quang, bao gồm 07 đường dây 500kV (11 mạch) với chiều dài 541,074km và 17 đường dây 220kV (37 mạch) với chiều dài 890,199km (trong đó đường dây 220kV trên không: 882,1764km, đường dây 220kV cáp ngầm: 8,0226 km) đi qua địa bàn 3 tỉnh là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. 

Tham gia thực hiện các công trình lưới điện đạt kết quả quan trọng, các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời. Công tác tài chính và tối ưu hóa chi, phí đạt kết quả tốt. Các Công tác xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức các phong trào thi đua nâng cao độ tin cậy đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác truyền thông đạt kết quả đáng ghi nhận. Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai , phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội được thực hiện tốt; môi trường làm việc, của CBCNV được cải thiện

Đ/c Bùi Văn Hoàng Bí thư Đảng bộ bộ phận-Giám đốc TTĐMĐ2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số , ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được quan tâm, bước đầu tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Có nhiều sáng kiến về ứng dụng KHCN được EVNNPT duyệt của Tổ Vận hành công nghệ (nhân sự thuộc Đội TTĐ Bù Đăng) và một số đội khác.

Bên cạnh các thành tích đạt được, cũng còn một số hạn chế trong nhiệm kỳ, trong đó phải kể đến lượng Điện truyền tải năm 2021 chỉ đạt 83,13% kế hoạch được giao do các tỉnh  thành phố khu vực phía Nam chịu ảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; năm 2022, kinh tế có chuyển biến sau đại dịch, sản lượng 8 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ và đạt 68% kế hoạch năm, dự kiến năm 2022 sẽ đạt chỉ tiêu giao. Tỷ lệ điện tổn thất năm 2021 đạt cả 3 chỉ tiêu; năm 2022, lũy kế 8 tháng không đạt chỉ tiêu.

Năm 2021 đạt 3/4 chỉ tiêu suất sự cố phần đường dây, không đạt chỉ tiêu suất sự cố thoáng qua đường dây 500kV, Năm 2022 đến tháng 8 chỉ đạt 2/4 chỉ tiêu suất sự cố phần đường dây, không đạt chỉ tiêu suất sự cố thoáng qua đường dây 220kV, thoáng qua đường dây 500kV.

Một số tham luận cũng đã được đại diện các Đội TTĐ trình bày, thảo luận tại Đại hội gồm tham luận về “Công tác QLVH đường dây Truyền tải điện” do Đội TTĐ Bù Đăng trình bày. Tham luận về “Triển khai Văn hóa EVNNPT tại cơ sở” do Đội TTĐ Tây Ninh trình bày.

Đ/c Nguyễn Vỹ, Bí thư Chi bộ QLVH ĐD, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn TTĐMĐ2 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội cũng đã thống nhất Đề án về nhân sự BCH chi bộ QLVH ĐD. Kết quả biểu quyết tại Đại hội, đ/c Nguyễn Vỹ đã được các đại biểu tín nhiệm, thống nhất biểu quyết bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ QLVH ĐD nhiệm kỳ 2022-2025. Đ/c Bùi Văn Vương – Đội trưởng Đội TTĐ Đồng Xoài cũng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã được tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sát và truyền cảm hứng của Đ/c Bùi Văn Hoàng - UVBTV Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐ MĐ2, Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2. Tại đây, đ/c cũng đã chỉ ra và phân tích một số yếu tố thường gặp gây sự cố trong công tác QLVH ĐD truyền tải điện như tự bản thân (thiết bị xuống cấp, hư hỏng, ...), nhưng người công nhân quản lý không phát hiện kịp thời; Do phóng điện trên cách điện do vệ sinh không sạch, không tuân thủ làm không hết khối lượng, không hậu kiểm, kiểm soát; Do diều, vật bay. Cần phải có cách kiểm tra phù hợp để có biện pháp ngăn ngừa; Một số nguyên nhân khác như xe cẩu, xà lang xáng cạp, sạc lở, cây phát triển cao gây sự cố, ...

Đ/c Bùi Văn Hoàng tặng hoa chúc mừng cho Bí thư và phó bí thư Chi bộ QLVH ĐD nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Qua đó, cần hiểu rõ các việc làm nhằm ngăn ngừa sự cố không chỉ là bảo vệ cho thiết bị, mà còn là bảo vệ cho chính bản thân và mọi người. Việc nào khó cũng phải cố gắng ra sức làm và làm cho bằng được.

Cần đưa KHCN vào sản xuất góp phần làm tăng năng suất lao động. Các Đội TTĐ cần khai thác tối đa năng lực cá nhân. Tổ chức lực lượng cho hài hòa, dần tiến tới tập trung QLVH là chính.

Sau Đại hội, cần bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ trong Nghị quyết đã đề ra. Kiện toàn bộ máy, triển khai chương trình hành động. Với các hạn chế đã xảy ra, chúng ra hãy nhìn vào sự thật, các vấn đề còn tồn đọng để có quyết tâm khắc phục. Kết thúc Đại hội, đ/c cũng gửi lời chúc cho Chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

 


  • Trần Duy Khánh - Bùi Văn Vương - TTĐMĐ2