Khóa bồi huấn tính toán giải trình tổn thất điện năng.

Nhằm thực hiện tốt theo chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc tính toán giải trình tổn thất điện năng (TTĐN) lưới điện Truyền tải hàng tháng, xác nhận TTĐN hàng ngày trên MDMS-Web, kho dữ liệu đo đếm (Kho DLĐĐ) của EVN, Web thị trường điện A0; được sự chấp thuận của Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 PTC4), Phòng Điều độ phối hợp với phòng Công nghệ thông tin tổ chức khóa “Bồi huấn tính toán giải trình TTĐN do nguyên nhân khách quan; các phần mềm thu thập số liệu đo đếm MDMS, Kho DLĐĐ, Web thị trường điện” vào ngày 22/05/2019 tại PTC4.

Khóa học thu hút gần 100 cán bộ công nhân viên (CBCNV) tham dự là các Trưởng phó phòng Kỹ thuật của 06 Truyền tải điện khu vực, cùng các Trưởng, phó trạm, Trưởng phó Trung tâm vận hành và các nhân viên phụ trách mảng tính toán TTĐN các phòng thuộc Công ty.

Tại buổi học, ông Võ Sĩ Lâm (phó phòng Điều độ) phụ trách hướng dẫn cách tính toán giải trình tổn thất điện năng do nguyên nhân khách quan, trình tự tính toán phân tích ảnh hưởng nguồn phát đến TTĐN, cách thu thập dữ liệu, định hướng phân tích và trình tự tính toán...

Toàn cảnh lớp học

Tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Phú  (CV Phòng Điều độ) giới thiệu các phiên bản cập nhật mới đã được nâng cấp của phần mềm MDMS-Web, Kho dữ liệu đo đếm của EVN, Web thị trường điện của A0, hướng dẫn cách thức sử dụng các công cụ để khai thác số liệu vận hành hàng ngày/ tháng, khai thác triệt để và hiệu quả các số liệu phục vụ cho việc tính toán TTĐN, đối soát số liệu hàng ngày, hàng tháng về sản lượng 30 phút (48 chu kỳ/ ngày) giữa Kho DLĐĐ của EVN và Web thị trường điện của A0 cùng với cách thức xử lý các trường hợp thừa, thiếu chu kỳ hàng ngày, hệ thống MDMS đọc nhầm số liện điện năng của điểm đo khác, hướng dẫn cách đồng bộ thời gian các công tơ,… trong phiên bản mới.

Khóa học gói gọn trong ngày nhưng rất nhiều kiến thức hữu ích đã được truyền đạt với tâm huyết của các chuyên viên Phòng Điều độ, với mong muốn đội ngũ có trách nhiệm nhất trong hệ thống tổ chức của Công ty thấy được tầm quan trọng của việc giảm TTĐN trên lưới điện truyền tải, đồng thời nắm được nguyên lý và cách thức cũng như sử dụng được công cụ để tính toán, phân tích định lượng về TTĐN ngay trên phần lưới điện trực tiếp quản lý; Thông qua lực lượng nồng cốt này truyền đạt đến toàn thể CBCNV trong công ty nhận thức đúng, rõ về vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc kiểm soát và góp phần làm giảm TTĐN bằng những tác động cụ thể và thiết thực từ công việc giám sát tình hình vận hành và số liệu đo đếm, giám sát phát nhiệt, vệ sinh cách điện đến tuân thủ phương thức vận hành, giảm thiểu sự cố và thời gian cắt điện công tác nhằm giảm đầy/ quá tải thiết bị… Công ty mong muốn mọi đóng góp, dù giản đơn, của mọi CBCNV góp phần từng bước giảm TTĐN lưới điện Công ty.


  • Võ Thị Ngọc Nga-Phòng Điều độ