Khóa đào tạo kiến thức CNTT phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống CNTT ngành điện.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019 của Công ty Truyền tải điện 4. Trong 05 ngày từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 Công ty Truyền tải điện 4 đã phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức khóa đào tạo kiến thức CNTT phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống CNTT ngành điện tại Hội trường A Công ty.

Toàn cảnh lớp học.

Đối tượng là những cán bộ phụ trách Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT), công tơ thuộc các phòng VTCNTT, Kỹ thuật, Điều độ và các Truyền tải điện khu vực (CB P.KT, tổ XLSC, TBA, TTVH, Đội VH, TBA) theo Quyết định số 8217/QĐ -PTC4 ngày 30/09/2019.

Nội dung chi tiết của các khóa đào tạo bao gồm: Hướng dẫn về đấu nối công tơ và phần mềm đọc tại chỗ; Hướng dẫn về phần mềm MDMS NPT; Hướng dẫn về phần mềm Kho dữ liệu đo đếm.

Mục tiêu đạt được sau khóa đào tạo là học viên nắm vững kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT (hệ thống công tơ) phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống CNTT trong thực tế vận hành. Học viên có khả năng áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao độ tin cậy, ổn định trong công tác quản lý vận hành hệ thống CNTT nói riêng và hệ thống truyền tải điện Quốc gia nói chung.


  • Viết Thanh P.TCNS