Khóa đào tạo kiến thức viễn thông, scada phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống viễn thông ngành điện.

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019 của Công ty Truyền tải điện 4. Trong 05 ngày từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019, Công ty Truyền tải điện 4 đã phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức khóa Khóa đào tạo kiến thức viễn thông, SCADA phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống viễn thông ngành điện tại Hội trường B Công ty.

Toàn cảnh lớp học.

Đối tượng học là những cán bộ phụ trách viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT) thuộc các phòng VTCNTT, Kỹ thuật, Điều độ và các Truyền tải điện khu vực (CB KT, tổ XLSC, TTVH, Đội VH) theo Quyết định số 7992/QĐ-PTC4 ngày 23/9/2019.

Nội dung chi tiết của các khóa đào tạo bao gồm: Quy trình, quy định của EVN đối với hệ thống SCADA & máy tính Gateway, RTU tại TBA; Tổng quan về Hệ thống SCADA; Các chuẩn truyền thông sử dụng trong SCADA: Modbus, ICCP, IEC61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104; Các phần mềm test giao thức và giả lập tín hiệu, kết nối tới thiết bị; Cách thức kiểm tra cổng COM của thiết bị RTU và Gateway, cách thức kiểm tra đường truyền SCADA; Quản lý vận hành, XLSC, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị Gateway và RTU; Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tại TTĐK; Hướng dẫn sử dụng phần mềm HMI và hệ thống các thiết bị tại trạm. Thực hành kết nối tới các thiết bị thực (Rơ le REC650 – ABB, Multimeter…) qua các giao thức Modbus, IEC61850, IEC101/104/103.

Mục tiêu đạt được sau khóa đào tạo là học viên cập nhật các kiến thức viễn thông SCADA phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống viễn thông trong thực tế vận hành. Học viên có khả năng áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao độ tin cậy, ổn định trong công tác quản lý vận hành hệ thống viễn thông nói riêng và hệ thống truyền tải điện Quốc gia nói chung.        


  • Viết Thanh P.TCNS