Khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ sở cho cán bộ quản lý

Thực hiện Công văn số 760/EVNNPT-TC&NS ngày 12/03/2018 của EVNNPT về việc giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch đào tạo năm 2018 – phần chung EVNNPT. Theo đó Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) được EVNNPT giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện khóa đào tạo Quản trị DN cơ sở. Khóa đào tạo được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 26/11/2018 đến 7/12/2018 tại Hội trường Công ty Truyền tải điện 4.

Thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với mục tiêu nâng cao chất lương nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của EVNNPT trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Công ty Truyền tải điện 4 đã phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo KINGSMAN để thực hiện chuyên đề này. Công ty KINGSMAN có nhiều giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực, đã từng giảng dạy cho các đơn vị trong ngành điện.

Khóa đào tạo này dành cho các đối tượng là cán bộ quản lí (CBQL) hoặc được quy hoạch cho các chức danh: Trưởng, phó phòng, cán bộ quản lý cấp đội, trạm và tương đương thuộc các Truyền tải điện khu vực thuộc PTC4; PTC3, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS).

 

Đến dự và khai giảng khóa đào tạo sáng ngày 26/11/2018 có Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty cùng giảng viên, trợ giảng, ban tổ chức và 60 học viên.

Giảng viên của Công ty KINGSMAN là các chuyên gia có năng lực, nhiều năm kinh nghiệm xây dựng và giảng dạy các khóa đào tạo về quản trị doanh nghệp, kỹ năng mềm, giao tiếp tốt. Giảng viên hướng dẫn xen kẽ giữa lý thuyết và trao đổi kinh nghiệm thực tế, các hoạt động bổ trợ thiết thực, thực hành thảo luận sát với các đặc thù của EVNNPT và đơn vị; phương pháp giảng dạy thu hút các học viên và chia sẻ các kinh nghiệm cũng như kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mục tiêu của khóa đào tạo này nhằm giúp cho các CBQL của EVNNPT:

- Hiểu được các khái niệm về quản trị doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; các quy trình, quy chế, kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNNPT và đơn vị.

- Nhận thức rõ vai trò của người lãnh đạo cơ sở trong tổ chức và nắm vững các kỹ năng mềm phục vụ cho quá trình công tác làm việc. Hiểu các công cụ, mô hình, giải pháp, kinh nghiệm liên quan đến các kỹ năng làm việc căn bản, chủ động ứng dụng trong môi trường làm việc của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị thành viên.

- Thay đổi nhận thức, thói quen theo hướng tích cực để từ đó hướng dẫn và huấn luyện người khác làm theo.

 

Trải qua thời gian 10 ngày các CBQL đã được học tập, trao đổi, nghiên cứu các nội dung đào tạo như sau:

 

1: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

 • Xây dựng nền tảng của người lãnh đạo
 • Rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghệ thuật lãnh đạo

2: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP

 • Tổng quan về thuyết trình
 • Chuẩn bị - giai đoạn tối quan trọng
 • Những lưu ý quan trọng khi thuyết trình
 • Tổ chức cuộc họp hiệu quả

3 : KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC

 • Giao tiếp trong công việc
 • Nghệ thuật lắng nghe và ứng xử trong giao tiếp
 • Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
 • Thái độ, kỹ năng và ngoại hình trong giao tiếp chuyên nghiệp

4: LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

 • Lập kế hoạch triển khai công việc
 • Tổ chức công việc hiệu quả

5: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CÂN BẰNG CUỘC SÔNG

 • Tại sao phải quản lý thời gian và cân bằng cuộc sống?
 • Quy trình và phương pháp quản trị thời gian hiệu quả
 • Các công cụ và kỹ thuật quản trị thời gian nhằm đạt hiệu quả tối ưu

6: NHÂN TƯỚNG HỌC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 • Tổng quan về Nhân tướng học cách xem Nhân tướng học
 • Một số ứng dụng Nhân tướng học trong tuyển dụng, đào tạo & quản lý nhân sự

7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH

 • Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng ra quyết định

8: KỸ NĂNG GIAO VIỆC, UỶ QUYỀN & TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

 • Nhận thức về vai trò của nhà quản lý
 • Kỹ năng giao việc, uỷ quyền hiệu quả
 • Tạo động lực cho nhân viên

9: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

 • Tại sao phải làm việc nhóm?
 • Các yếu tố nền tảng của làm việc nhóm
 • Phát triển tinh thần và phương pháp làm việc nhóm

10: VĂN HÓA EVNNPT VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN EVNNPT

 

Qua khóa đào tạo này, bên cạnh việc được giảng viên truyền đạt các nội dung nhằm nâng cao kiến thức về QTDN, khóa học cũng đã trao đổi, chia sẽ những tình huống, kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp các vướng mắc phát sinh và hướng xử lý trong quá trình làm việc. Ngày học cuối cùng các CBQL hoàn thành bài kiểm trathực hiện Phiếu đánh giá khóa đào tạo, kết thúc 10 ngày học tập tại Tp Hồ Chí Minh.  

Kết thúc khóa học ông Đặng Nam Sơn – Phó Trưởng phòng TC&NS Công ty đã cảm ơn các giảng viên của Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo KINGSMAN đã hỗ trợ và tận tâm truyền đạt những kiến thức quan trọng và cần thiết về quản trị DN,  qua đó các CBQL sẽ áp dụng vào thực tế công việc để nâng cao hiệu quả, năng suất trong hoạt động sản xuất của đơn vị mình, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của EVNNPT. 

Tiến Sĩ Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Công ty KINGSMAN hướng dẫn tại lớp học

Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty hướng dẫn về VHDN trong EVNNPT tại khóa đào tạo

Phân nhóm làm việc

CBQL báo cáo bài tập nhóm trước khóa học

Nhóm báo cáo bài tập nhóm đạt thứ hạng cao của khóa học

CBQL TTĐ miền Đông 2 (PTC4) nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

CBQL chụp ảnh lưu niệm tại khóa đào tạo.

 

 


 • Huỳnh Thanh Sơn - P.TC&NS