Kiểm tra chuyên đề tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp của Đội Truyền tải điện Định Quán.

Theo kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra truyền thông, năm nay Công ty đã tổ chức kiểm tra với chuyên đề thực thi VHDN gắn với công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (BVHLATLĐCA). Ngày 22/6/2020 đoàn kiểm tra của Công ty Truyền tải điện 4 đã đến làm việc với đội Truyền tải điện (TTĐ) Định Quán.

 Ông Nguyễn Hữu Thành – Đội trưởng đội TTĐ Định Quán đang báo cáo những khó khăn vướng mắc của đội trong công tác tuyên truyền.

Ngày 22/6/2020 đoàn kiểm tra của Công ty Truyền tải điện 4 đã đến làm việc với đội Truyền tải điện (TTĐ) Định Quán. Về phía đoàn kiểm tra Công ty có ông Hồ Phước Hải - Chuyên viên phòng An toàn, bà Trần Ngọc Dung – Cán bộ chuyên trách công tác truyền thông. Làm việc với đoàn kiểm tra có bà Dương Thị Hường – Cán bộ phụ trách truyền thông Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1), ông Nguyễn Hữu Thành – Đội trưởng, ông Bùi Cao Thiên – phụ trách công tác truyền thông cùng một số Cán bộ phụ trách kỹ thuật đội TTĐ Định Quán.

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra một số nội dung liên quan đến việc thực thi Văn hóa EVNNPT gắn với nhiệm vụ BVHLATLĐCA để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia, cụ thể là tính tuân thủ và tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Đội TTĐ Định Quán đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, clip liên quan công tác tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT và tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp mà đội đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đội trưởng và cán bộ phụ trách công tác truyền thông cũng đã trình bày một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác truyền thông bên ngoài như tình hình mật độ dân số có chiều hướng gia tăng, tình trạng các phương tiện cơ giới đặc biệt là xe cẩu từ địa phương khác đến hoạt động rất phức tạp, Đội đã và đang từng bước có biện pháp ứng phó với tình hình này. Đồng thời sẽ cố gắng khắc phục những thiếu sót, tồn tại để ngăn ngừa sự cố hành lang, đảm bảo đường dây vận hành an toàn và liên tục.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nội dung Đội đã thực hiện được đồng thời lưu ý Đội cần tăng cường bồi huấn tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn cho CBCNV, tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nghi ngờ có nguy cơ vi phạm hành lang, cũng như chú trọng tuyên truyền thực thi VHDN gắn với công tác BVHLATLĐCA cho CBCNV trong đơn vị.

Đoàn kiểm tra Công ty đang làm việc với Đội TTĐ Định Quán.

 


  • Đội TTĐ Định Quán