Kiểm tra cơ sở là công tác trọng tâm của Truyền tải điện Miền Đông 1.

Truyền tải điện Miền Đông 1 hiện nay đang quản lý là 1.684,99 km đường dây, trong đó có 11 đường dây 500kV với chiều dài là 668,14 km và 32 đường dây 220kV với chiều dài là 1.016,85 km; 10 trạm biến áp với tổng dung lượng là 6.606MVA, trong đó có 02 trạm biến áp 500kV (2.150MVA) và 8 trạm biến áp 220kV (4.456 MVA). Trong năm 2022 sẽ đưa vào vận hành 3 trạm biến áp gồm trạm biến áp 500kV Long Thành (900MVA), trạm biến áp 220kV An Phước (500MVA) và trạm biến áp 220kV Tam Phước (500MVA) và 17,122 km đường dây trong đó; 16,81km đường dây 500kV và 0,312km đường dây 220kV.

Sau thời gian dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát, toàn xã hội nói chung và các tỉnh thành phía Nam nói riêng đang dần thích ứng với điều kiện bình thường mới, kinh tế xã hội đang dần hồi phục trở lại đồng nghĩa với việc cung cấp điện ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách. Trong nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức để đảm bảo giữ vững lưới điện, ngay từ đầu năm 2022 bên cạnh xây dựng các kế hoạch, giải pháp, phương án, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục thì Ban Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1 đã lập các kế hoạch kiểm tra 2 đợt về quản lý kỹ thuật, 1 đợt kiểm tra chéo giữa các đội Truyền tải điện, 3 đợt kiểm tra trước các ngày Lễ, Tết tại các đơn vị trực thuộc. Ngoài kế hoạch kiểm tra của Truyền tải điện Miền Đông 1 thì các Trạm, tổ thao tác lưu động, đội còn lập kế hoạch tự kiểm tra nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Ông Trịnh Đình Chính - Giám đốc TTĐMĐ1 kiểm tra tại Đội TTĐ Nhơn Trạch.

Song song đó, để kéo giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Lãnh đạo Truyền tải điện Miền Đông 1 đã thực hiện kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đột xuất, kiểm tra tăng cường các cung đoạn đường dây 220kV, 500kV đi qua khu vực đông dân cư, đi qua khu công nghiệp, kiểm tra các khoảng cột có hầm bioga, các vườn cây ăn trái nằm dưới đường dây, các chân trụ có nguy cơ sạt lở …trước, trong mùa khô và trước mùa mưa bão nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại nếu có.

Trong những lần kiểm tra vận hành trạm biến áp, Lãnh đạo đặc biệt nhắc nhở quán triệt việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong vận hành và gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật trạm Biến áp, Lãnh đạo cũng không quên lưu ý việc phân công công tác trạm phải phù hợp với năng lực của nhân viên vận hành để hạn chế sai sót chủ quan.

Ông Trịnh Đình Chính - Giám đốc TTĐMĐ1 kiểm tra tại Trạm 200kV Vũng Tàu.

Trong thời gian qua, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã tập trung các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm tối đa tổn thất điện năng và sự cố, đặc biệt sự cố chủ quan, sự cố lưới điện do sét, sự cố HLATLĐ; tận dụng hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng với các giải pháp thường xuyên kiểm tra cơ sở làm trọng tâm trong việc đảm bảo giữ cho lưới điện luôn vận hành an toàn, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã và đang từng bước góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật năm 2022. Cụ thể, đối với lưới điện Truyền tải điện Miền Đông 1 quản lý trong 4 tháng đầu năm thì không sự cố trạm biến áp, có 1 vụ sự cố thoáng qua đường dây 220kV. Sản lượng điện thương phẩm lũy kế 04 tháng đạt 7,383 tỷ kWh, tăng 7.81% so với lũy kế 04 tháng 2021 (6,848 tỷ kWh). Tổn thất điện năng lưới chung là 0,39%; lưới 500kV là 0,32%, lưới 220kV là 0,38%, không tăng so với năm 2021. Lũy kế điện tự dùng thực hiện 04 tháng 2022 là 994,791 kWh giảm 1.70% so với kế hoạch lũy kế 04 tháng (1,011,956 kWh) và giảm 1.70% so với lũy kế thực hiện cùng kỳ năm 2021 (1,011,956kWh)./.

Ông Trịnh Đình Chính - Giám đốc TTĐMĐ1 trong đợt kiểm tra hiện trường Đường dây 500kV Phú Mỹ - Nhà Bè.

 

 


  • Trịnh Đình Chính – Giám đốc TTĐMĐ1