Ký sự truyền hình do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện - Đường dây thế kỷ - Tập 2 - Điện về miền Trung

Dòng điện từ miền Bắc qua đường dây thế kỷ tuôn chảy đến mọi miền Tổ quốc, đến dãi đất duyên hải miền Trung đã làm nên những đổi thay diệu kỳ, tạo nên sức bật cho các đô thị nơi đây phát triển.


  • Nguồn: Đài truyền hình Vĩnh Long