Ký sự truyền hình do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện - Đường dây thế kỷ - Tập 3 - Đường dây mạch máu

Đường dây huyết mạch 500KV Bắc – Nam mạch 1 không chỉ mở đường kinh tế, làm rực sáng các đô thị, mà còn góp thêm dòng ánh sáng hội nhập nâng tầm văn hóa Việt trong mắt bạn bè quốc tế.


  • Nguồn: Đài truyền hình Vĩnh Long