Nạp công suất vô công, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện truyền tải.

Vào lúc 10h00 ngày 29/06/2020, Công ty Truyền tải điện 4 đóng điện nghiệm thu và đưa vào vận hành giàn tụ bù ngang 50MVAr tại TBA 220kV Long Thành, góp phần bổ sung công suất vô công nhằm giảm tổn thất điện năng lưới điện truyền tải khu vực phía Nam.

Giàn tụ bù T101 trạm 220kV Long Thành thuộc TTĐMĐ1.

Qua thực tế vận hành, Công ty Truyền tải điện 4 ghi nhận tại trạm biến áp 220kV Long Thành thường phải cung cấp thêm cho phụ tải phía 110kV khoảng 40-60 MVAr trong khi tại trạm hiện đã có 01 bộ tụ 50MVAr, đối với trạm 220 kV Bàu Sen, vào nửa cuối năm 2019, công suất Q nhận từ lưới 220kV qua 02 đường dây 220 kV Nhơn Trạch-Bàu Sen lên đến ~ 60MVAr.

Nhằm phân bổ sông suất vô công hợp lý, giảm tổn thất điện năng khi phải truyền tải công suất vô công trên lưới điện truyền tải cấp điện áp 220kV, Công ty truyền tải điện 4 đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam để tính toán trào lưu và phân bổ công suất tối ưu trong các chế độ vận hành, qua đó, đã xác định được kết quả tính toán ở các chế độ vận hành khi chuyển T101 (50MVAr) trạm Xuận Lộc về trạm Bàu Sen và T101 (50MVAr) Thủ Đức về trạm Long Thành đều giúp cho tổn thất điện năng lưới điện truyền tải khu vực phía Nam trong các năm 2020 và 2021 thấp hơn tình trạng hiện tại.

Công ty Truyền tải điện 4 đã đề xuất giải pháp trên và được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chấp thuận để triển khai thực hiện điều chuyển tụ bù T101 TBA 220kV Xuân Lộc 2 về TBA 220kV Long Thành và tụ bù T101 TBA 220kV Thủ Đức về TBA 220kV Bàu Sen.

Ngay sau khi Chính phủ tháo dỡ lệnh cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19, Công ty Truyền tải điện 4 đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng điện 2), đơn vị thi công (Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 4 thuộc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện) và các đơn vị khác liên quan gồm vận chuyển, xây dựng, đã nỗ lực thi công với cường độ cao (03 ca, 03 kíp) trong thời gian 30 ngày, để kịp tiến độ đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành giàn tụ bù ngang T101 tại trạm biến áp 220kV Long Thành vào ngày 29/06/2020 và tại trạm biến áp 220kV Bàu Sen vào ngày 30/06/2020, vượt tiến độ đề ra.

Với sự tập trung cao, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, công trình “Di chuyển tụ bù 110kV T101 trạm Thủ Đức về trạm Long Thành và tụ T101 Xuân Lộc 2 về trạm Bàu Sen” đã hoàn thành vượt tiến độ, góp phần giảm truyền tải công suất vô công trên lưới 220kV và tổn thất điện năng lưới truyền tải điện khu vực phía Nam, đồng thời đây cũng là công trình trọng điểm góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.


  • Phúc Nguyên - P.KT