Người lao động PTC4 tích cực "hưởng ứng và tham gia giải chạy bộ online EVNNPT 2022"

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); chào mừng thành công Hội nghị người lao động EVNNPT năm 2022. EVNNPT tổ chức Giải chạy bộ online EVNNPT năm 2022, mời xem chi tiết về kế hoạch và thể lệ cuộc thi sau đây:


  • Nguồn: Công đoàn EVNNPT