Nhân văn – Nhân ái.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thường nghe nói đến cụm từ: Người sống nhân ái, thái độ sống nhân văn, người có lòng nhân ái, tính nhân văn, giá trị nhân văn…Vậy nhân văn, nhân ái là gì và lối sống nhân ái nhân văn thể hiện ra sao trong Văn hóa EVNNPT…chúng ta hãy cùng tìm hiểu 1 trong 5 Chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT: Đề cao tính Nhân văn, coi trọng lòng Nhân ái.

Mời xem Video clip:


  • Truyền tải điện miền Đông 1