Nhiều giải pháp trong vận hành trạm biến áp góp phần đảm bảo an toàn lưới điện Truyền tải điện Miền Đông 1

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; Truyền tải điện Miền Đông 1(TTĐMĐ1) đã triển khai nhiều giải pháp trong vận hành các trạm biến áp nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn ổn định và liên tục.

Hiện nay TTĐMĐ1 đang quản lý vận hành 10 trạm biến áp với tổng dung lượng 6.606MVA, trong đó 02 trạm biến áp 500kV (2.150MVA) và 8 trạm biến áp 220kV (4.456 MVA) trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Để đảm bảo an toàn trong vận hành các trạm biến áp, Truyền tải điện Miền Đông 1 đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa sự cố cho các trạm biến áp, cụ thể, ngay trước mùa mưa bão năm nay, TTĐMĐ1 đã tiến hành thực hiện phát quang, cắt tỉa mé nhánh nhiều cây cối xung quanh tường rào các trạm biến áp có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ, kiểm tra hệ thống tiếp địa…, đồng thời có kế hoạch sửa chữa khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết để sẵn sàng và chủ động trong mọi tình huống vận hành lưới điện.

Về công tác ứng dụng khoa học trong quản lý vận hành được TTĐMĐ1 đặc biệt quan tâm, các trạm biến áp đã triển khai các nội dung như số hóa hồ sơ tài liệu vận hành, sử dụng mã QR để quản lý thiết bị, CBM, PMIS…Để các nhân viên vận hành hiểu và chủ động hơn trong công tác vận hành, TTĐMĐ1 đã tổ chức các khóa đào tạo bổ sung kiến thức như đào tạo sử dụng phần mềm phân tích quá độ điện từ trong hệ thống điện, đào tạo cấu hình chỉnh định thí nghiệm rơ le bảo vệ, đào tạo liên quan đến mạch nhị thứ, điều khiển và bảo vệ hệ thống @Station, đào tạo sử dụng phần mềm EMTP/ATP mô phỏng sóng quá điện áp lan truyền do sét trong trạm biến áp, đào tạo thực hiện phiếu thao tác và các pháp luật quy định liên quan công tác vận hành.

CBKT Phòng Kỹ thuật kiểm tra khoảng cách an toàn cây ngoài tường rào trạm biến áp.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp trong vận hành đã góp phần đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, ngoài việc giúp mỗi CBCNV hiểu rằng đảm bảo an toàn trong lao động không chỉ là sứ mệnh của EVNNPT, Công ty, của Truyền tải trong việc “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”, mà còn là quyền lợi, là nghĩa vụ mỗi CBCNV và cần phải tiếp tục đẩy mạnh góp phần đảm bảo “Văn hóa an toàn” trong lao động nhằm quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVNNPT tại đơn vị./.

Thí nghiệm thiết bị tại trạm biến áp

Thực hiện CBM cho MC 500kV tại trạm biến áp

Thực hiện chặt tỉa, mé nhánh cây xung quanh trạm biến áp.


  • Văn Tấn - Cẩm Hường - TTĐMĐ1


Các Tin khác