Nữ công nhân viên chức Truyền tải điện Miền Đông 1 thực hiện công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất.

Để thực hiện tốt Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh phụ nữ sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề ra, nữ công nhân viên chức Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đã và đang từng bước chuyển hoá công cuộc chuyển đổi số thành những tác động sâu rộng cụ thể trong công tác chuyên môn chứ không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu nữa.

Chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp con người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới, là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu, đang trở nên phổ biến trong thời đại công nghệ 4.0 trong hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp nói chung và của ngành truyền tải điện nói riêng.

Đây là một quá trình chuyển đổi phức tạp đòi hỏi phải thực hiện từng bước, từng giai đoạn, trong đó tập trung giải pháp đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, xây dựng văn hóa về chuyển đổi số cụ thể trong từng công việc và phải đặt con người làm nhân tố trung tâm. Khi mỗi CBCNV đã có nhận thức cơ bản về chuyển đổi số; có thói quen sẵn sàng cho công việc chuyển đổi số; có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và được kết hợp với công nghệ thông tin, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo…thì sẽ từng bước góp phần vào sự thành công trong công cuộc chuyển đổi số.

Để thực hiện tốt Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh phụ nữ sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề ra, nữ công nhân viên chức Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) đã và đang từng bước chuyển hoá công cuộc chuyển đổi số thành những tác động sâu rộng cụ thể trong công tác chuyên môn chứ không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu nữa. Các chị em tại đơn vị làm công việc gián tiếp trong các lĩnh Tài chính kế toán (TCKT), lao động tiền lương, văn thư lưu trữ, truyền thông... Trong những năm qua, chị em đã được đào tạo qua các chương trình E-learning và phần mềm HRMS trong công tác quản lý nhân sự, tiền lương, y tế, phần mềm ERP trong lĩnh vực tài chính kế toán, cẩm nang chuyển đổi số.... Trong công tác quản lý công việc chị em đã triển khai khai thác phần mềm eoffice lập hồ sơ công việc phục vụ việc lưu trữ, liên kết hồ sơ, thực hiện chữ ký điện tử, giảm báo cáo và hồ sơ giấy. Công tác TCKT được các chị em khai thác, tận dụng triệt để phần mềm ERP trong việc thống kê báo cáo số liệu như chuyên đề hằng năm, quản lý dòng tiền và chi phí hàng ngày giúp cho việc quản lý tài chính được chính xác và nhanh hơn. Chuyển đổi số được thể hiện rõ nét hơn trong năm 2020 thông qua ứng dụng CNTT để kết nối dữ liệu với các đơn vị trong EVNNPT và các ngân hàng giúp quản lý dòng tiền được hiệu quả và kịp thời, các chị em cũng đã áp dụng thực hiện thuế điện tử hệ thống, kê khai thuế qua mạng, triển khai hóa đơn điện tử ...Về công tác truyền thông các chị đã phổ biến đến từng người lao động “Cẩm nang Chuyển đổi số” của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tuyên truyền CBCNV từng bước nhận thức đúng về việc chuyển đổi số.

Mặc dù việc Chuyển đổi số được áp dụng trong công việc của chị em còn gặp rất nhiều khó khăn cần có sự cố gắng và nỗ lực rất nhiều từ bản thân mỗi chị em, tuy nhiên với mục tiêu chung là nâng cao và tối ưu hóa hiệu suất chất lượng công việc, tạo cơ hội cho sự đổi mới sáng tạo để cùng phát triển bền vững...và một điều hết sức quan trọng là chị em luôn đoàn kết, đang từng ngày tìm hiểu sâu hơn về chuyển đổi số, tự mình trau dồi thêm kiến thức về tin học hóa, về ngoại ngữ, công nghệ…Nữ CBCNV TTĐMĐ1 tin tưởng rằng sẽ từng bước hoàn thiện bản thân để sớm được hoà mình vào dòng chảy chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nữ CBCNV triển khai phần mềm eoffice thực hiện chữ ký điện tử.

H2:  Nữ CBCNV phổ biến “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe NLĐ.

Nữ CBCNV triển khai hồ sơ hóa đơn điện tử.

Nữ CBCNV phổ biến đến NLĐ “Cẩm nang Chuyển đổi số”

 


  • Diệu Thúy - Tổ trưởng tổ Nữ công TTĐMĐ1