PTC4 làm việc với các Ban, ngành thành phố Cần Thơ về tiến độ thực hiện dự án Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ tại Công văn số 911/UBND-KT ngày 26/03/2020, chiều ngày 29/04/2020, Sở Công thương thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp tại trụ sở với sự tham gia của Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên & môi trường, UBND quận Ô Môn, UBND huyện Phong Điền và Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4).

Buổi họp với các Ban, ngành thuộc thành phố Cần Thơ.

Tại buổi họp, đồng chí Trần Lê Bình - Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị các thành phần tham dự nêu ý kiến về công tác bồi thường hỗ trợ hành lang tuyến dự án Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng để tham mưu, đề xuất UBND thành phố Cần Thơ giải quyết yêu cầu của các hộ dân, hỗ trợ PTC4 thực hiện hoàn tất dự án.

Đại diện Chủ đầu tư, PTC4 nêu lên tầm quan trọng của dự án. Đây là công trình năng lượng cấp I, liên quan đến an ninh năng lượng Quốc gia; Việc triển khai thực hiện dự án nói chung, công tác bồi thường hỗ trợ hành lang tuyến nói riêng phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Đối với dự án này, Bộ Công thương cũng đã có văn bản riêng hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ (CV số 1805/BCT-ATMT ngày 16/03/2020). Công tác tuyên truyền vận động đã triển khai thực hiện nhiều lần trên địa bàn quận Ô Môn và huyện Phong Điền, đặc biệt cũng đã tổ chức đối thoại với các hộ dân ở quận Ô Môn theo quy định nhưng vẫn không kéo được dây mạch 2 trên địa bàn quận này. Để có thể kéo dây mạch 2 đoạn cuối cùng qua quận Ô Môn (dài 6,75 km), nhằm đóng điện vận hành mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng; đảm bảo yêu cầu cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho thành phố Cần Thơ và các vùng phụ cận; PTC4 đề xuất Sở Công thương xem xét, đề xuất UBND thành phố Cần Thơ có chủ trương cho phép thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình thi công.

Đại diện UBND huyện Phong Điền cho biết: Trong thời gian qua, huyện đã tuyên truyền vận động đến từng hộ dân có đất nằm dưới hành lang tuyến và đã tổ chức hỗ trợ bảo vệ thi công từ ngày 20 ÷ 31/08/2019, kéo dây mạch 2 hoàn tất đoạn tuyến dài 9,301 km trên địa bàn huyện.

Đại diện UBND quận Ô Môn cũng cho biết quận đã tổ chức đối thoại với các hộ dân và sau đó tiến hành triển khai lực lượng hỗ trợ bảo vệ bảo vệ thi công vào ngày 25/09/2019. Tuy nhiên vẫn không kéo được dây mạch 2 do có một số hộ dân không đồng tình, yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ hành lang tuyến tương tự như Đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn và Đường dây 220kV Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc đang thực hiện kế cận. Trong trường hợp không thực hiện bồi thường hỗ trợ hành lang tuyến, UBND quận Ô Môn yêu cầu phải thành lập ban chỉ đạo để triển khai công tác hỗ trợ bảo vệ thi công.

Đại diện Thanh tra thành phố yêu cầu phải thực hiện đúng chủ trương chính sách, các văn bản pháp luật liên quan. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân có đất nằm dưới hành lang tuyến trên địa bàn quận Ô Môn để thực hiện kéo dây mạch 2. Trong trường hợp người dân vẫn không đồng thuận cho kéo dây thì triển khai công tác hỗ trợ bảo vệ thi công. 

Thông qua các ý kiến tại buổi họp, đồng chí Trần Lê Bình - Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu kết luận: Dự án Kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng là công trình năng lượng Quốc gia, Bộ Công thương cũng đã có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ riêng cho dự án này, việc bồi thường giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của địa phương và yêu cầu UBND huyện Phong Điền và UBND quận Ô Môn phải hỗ trợ để PTC4 thực hiện hoàn tất dự án: Đối với địa bàn huyện Phong Điền đã kéo dây mạch 2 hoàn tất, UBND huyện Phong Điền có văn bản thông báo đến các hộ dân về chủ trương chính sách, công tác bồi thường hỗ trợ trên cơ sở văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ của Bộ Công thương. Trên địa bàn quận Ô Môn, thành lập đoàn công tác, tổ chức tuyên truyền vận động đến từng cán bộ công chức xã, phường, đến từng hộ dân hiểu về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về các quy định hành lang tuyến lưới điện truyền tải, về văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ của Bộ Công thương và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Công thương trước ngày 20/05/2020. Trên cơ sở đó, Sở Công thương tham mưu, trình UBND thành phố Cần Thơ có chủ trương thực hiện các bước tiếp theo.


  • Tôn Ngọc Giới - P.ĐTXD