PTC4 sơ kết công tác truyền thông 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 04/08/2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Truyền thông 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021, với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 hết sức cấp bách cùng với những tác động của dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông, vì thế Công ty đã quyết định tổ chức Hội nghị theo kế hoạch và tiến hành qua kết nối hệ thống họp trực tuyến (Zoom).

Ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm công tác truyền thông của Công ty.

Tham dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí  Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ùy, Giám đốc Công ty; Đồng chí  Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Phương Nam- Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đồng chí  Nguyễn Trung Khoa – Bí thư đoàn Thanh niên Công ty, cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo phòng chức năng Công ty. Các Đồng chí Giám đốc 06 Truyền tải điện và các Cán bộ phụ trách truyền thông tại đơn vị tham dự.     

Mở đầu Hội nghị đồng chí Đặng Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng Công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác Truyền thông 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Công ty.   

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến qua zoom

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ( EVNNPT ) tại các Văn bản số 67/EVNNPT-TT ngày 08/01/2021 của EVNNPT về việc ứng dụng khoa học công nghệ và công tác chuyển đổi số của EVNNPT trong năm 2021, Văn bản số 876/EVNNPT-TCNS+TT ngày 22/3/2021 của EVNNPT về việc kế hoạch đẩy mạnh, tuyên truyền về VHDN trong EVNNPT năm 2021 và Quyết định số 584/QĐ-EVNNPT ngày 19/5/2021 của EVNNPT về việc giao kế hoạch truyền thông năm 2021 của EVNNPT, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã triển khai và phổ biến thực hiện kế hoạch công tác truyền thông tuyên truyền năm 2021, trong đó đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền Văn hóa EVNNPT và Chủ đề ”Chuyển đổi số trong EVNNPT” theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021. đồng thời tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo tình hình mới. Qua đó công tác truyền thông đã được thực hiện như sau:

Đối với tình tình quản lý vận hành, tính đến tháng 6/2021, khối lượng vận hành lưới truyền tải điện do Công ty quản lý gồm có 57 trạm biến áp, trong đó có 12 trạm 500kV và 45 trạm 220kV, tổng dung lượng MBA là 40.993 MVA. Tổng chiều dài đường dây 7.597.819 km, trong đó đường dây 500kV là 2.146,833km, và đường dây 220kV là 5.340,84 km. So với thời điểm cuối năm 2020, thì khối lượng QLVH của Công ty đã tăng thêm 01 TBA 500kV và 161.462 km đường dây.

Đối với tình hình tập trung cô lập vận hành, phòng chống dịch bệnh covid đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Công ty về công tác phòng chống Covid-19, với sự động viên, thăm hỏi kịp thời, cùng sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo các cấp, tập thể CBCNV Công ty đang thực hiện tập trung ổn định; thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa quản lý vận hành an toàn lưới điện vừa thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối Truyền thông Nội bộ : Trong 6 tháng đầu năm 2021, với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, các phòng, đơn vị đã thực hiện tuyên truyền và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, siết chặt các điều kiện công việc có tiếp xúc với bên ngoài. tăng cường phổ biến, tuyên truyền CBCNV nâng cao ý thức, chủ động thực hiện triệt để các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  quán triệt sâu sắc đến CBCNV tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tuân thủ, kỷ cương, kỷ luật. Trong thời gian cô lập tập trung vừa qua CBCNV đã không ngừng nổ lực, khắc phục mọi khó khăn vận hành an toàn các thiết bị không để xảy ra sự cố do chủ quan, sức khỏe và tinh thần ổn định.

Đối với tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT: Phổ biến và triển khai nhiệm vụ kế hoạch chi tiết cho các phòng, đơn vị trên cơ sở Nghị quyết 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020; giao kế hoạch viết bài tuyên truyền Chủ đề ”Chuyển đổi số trong EVNPT” và Văn hóa EVNNPT hàng tháng, quý. Triển khai cụ thể hóa các giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức trong tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT (ban hành kèm theo Quyết định Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 23/12/2020 của Hội đồng thành viên EVNNPT) trong các cuộc họp sản xuất, sinh hoạt công đoàn hàng tháng trong từng đơn vị cơ sở; tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của CBCNV trong toàn Công ty; thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền ngăn ngừa sự cố chủ quan tại các trạm biến áp; tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện quy định hệ thống nhãn hiệu của EVNNPT và Công ty. Phổ biến, triển khai hướng dẫn thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tổng công ty như Văn bản 876/EVNNPT-TCNS-TT ngày 22/3/2021 của EVNNPT về kế hoạch đẩy mạnh, tuyên truyền và thực hiện VHDN trong EVNNPT năm 2021, trong đó Công ty đã xây dựng 02 kịch bản thực hiện video clip về Văn hóa làm việc và Quy tắc ứng xử đối với EVN; Vận động 100% CBCNV ký cam kết thực thi VHDN năm 2021. Ngoài ra, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức thành công cuộc thi viết về chủ đề “Chung sức đồng lòng vượt qua Covid-19” với 16 tác phẩm đạt giải.

Đối viới Tuyên truyền  Nghị quyết và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng: Tổ chức treo băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại trụ sở Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc, và tại các công trình trọng điểm đang thực hiện, tuyên truyền khẩu hiệu trên trang web Công ty, trong đó các đơn vị TTĐ đã đóng góp 07 bài viết tuyên truyền trên trang web Công ty

Đối với  Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số: Công ty đã triển khai Văn bản 3170/PTC4-VP ngày 14/4/2021 về triển khai kế hoạch chuyển đổi số công tác truyền thông; trong đó đã phối hợp Ban TT thực hiện tự động cập nhật tin, bài lên trang web của Tổng công ty. Tạo lập Hồ sơ truyền thông trên chương trình E-office theo quy định về công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Văn bản số 333/QĐ-EVN ngày 9/3/2020 của EVN, gồm Hồ sơ truyền thông của Công ty và của các đơn vị cấp cơ sở. Lập các nhóm truyền thông làm việc kết nối qua mạng xã hội (zalo). Phổ biến Sổ tay cẩm nang chuyển đổi số cho CBCNV để tham khảo, nghiên cứu. Tổ chức hướng dẫn và vận động 100% CBCNV tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số trên thiết bị di động thông minh nhằm hưởng ứng chủ trương của Nhà nước trong thời đại CMCN 4.0 . Phổ biến các thông tin liên quan về chuyển đổi số theo đề nghị của Ban Truyền thông. Tuyên truyền về việc đào tạo chuyển đổi nhận thức về công tác chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 (100% CBCNV tham dự). Tuyên truyền về khóa đào tạo Quản trị và An ninh mạng để nâng cao năng lực cho CBCNV tiếp cận những công nghệ mới trong lĩnh vực Networking. 100% CBCNV đã được tham gia chương trình đào tạo phổ biến kiến thức về chuyển đổi số do EVNNPT tổ chức qua hội nghị truyền hình. Vận động CBCNV học tập và hoàn thành phần thi về chuyển đổi số trong EVNNPT trên chương trình E-learning; tuyên truyền vận động CBCNV tham gia cuộc thi trắc nghiệm omline nhận thức chuyển đổi số và nhận thức ATTT.

Đối với Tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (BVHLATLĐCA) : Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức in, cấp phát tờ rơi trong các hoạt động tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA gồm 6.483 tờ rơi tuyên truyền, 1.965 giấy decal dán trên các phương tiện xe cơ giới đường thủy và đường bộ. Tổ chức cải tạo sửa chữa 31 biển cảnh báo an toàn điện và pano tuyên truyền trên các tuyến hành lang đường dây. Vận động 354 hộ dân tại các địa phương khu vực phía Nam thực hiện cam kết không vi phạm hành lang lưới điện trong các hoạt động tuyên truyền. Hợp đồng phát thanh tuyên truyền tại 48 địa điểm đài phát thanh địa phương của 19 tỉnh, thành phía Nam. Đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với số tiền 6.207.000đ. Thực hiện 11 đợt tuyên truyền lưu động tại các tuyến ĐZ 500/220 kV trọng điểm, tổ chức bồi huấn, tuyên truyền an toàn điện cho CBCNV các doanh nghiệp, các bến bãi hoạt động gần HLATLĐCA

Song song đó là tăng cường công tác kiểm tra hành lang tuyến nhằm ngăn chặn kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Theo báo cáo của các đơn vị TTĐ là đều kiểm soát được nguy cơ vi phạm hành lang tên địa bàn hiện nay.

Công ty đã thực hiện 188 bài viết đăng trên wPTC4, 37 bài được đăng trên wEVNNPT. Các bài viết theo chuyên đề gồm có 26 bài viết về chuyển đổi số, 25 bài viết về VHDN; 25 bài tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid-19. Thực hiện và đăng 02 video clip “Duyên dáng áo dài nữ CNVC PTC4” và “Văn hóa trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện 02 bài viết trên bản tin Truyền tải điện của EVNNPT theo quy định; Thực hiện 01 bài viết trên báo Bảo vệ pháp luật về đảm bảo cung cấp điện mùa khô; 01 bài viết trên báo và đài truyền hình Trà Vinh về vận động người dân hỗ trợ thực hiện công tác thay DCS đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho. 

Tại buổi làm việc, sau khi Văn phòng báo cáo và nêu một số kiến nghị trong kế hoạch truyền thông năm 2021, các đơn vị và phòng Công ty cũng tham gia thảo luận các vấn đề trọng tâm, các hạn chế, giải pháp khắc phục những mặt chưa làm được trong công tác truyền thông. Đề ra phương hướng tiếp theo 06 tháng cuối năm như : Tiếp tục thực hiện truyền thông bên ngoài, truyền thông nội bộ, tăng cường vận động, tuyên truyền việc thực hiện Văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác QLKT, QLVH trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp khó lường. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên lực lượng cô lập tập trung vận hành, quan tâm chăm lo công tác tiêm ngừa vắc xin đầy đủ cho lực lượng vận hành nhằm ổn định tinh thần và sức khỏe cho CBCNV, thực hiện hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số công tác truyền thông năm 2021, tiếp tục tuyên truyền vận động toàn thể CBCNV thực hiện nhiệm vụ kép trong tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19, đảm bảo hệ thống TTĐ vận hành an toàn, liên tục.  

Kết luận tại Hội Nghị, Đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã thống nhất với báo cáo và khen ngợi Công tác truyền thông của đơn vị và Công ty hoạt động có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện nhiều bài viết có nội dung bám sát kế hoạch và công tác sản xuất của đơn vị, Công ty và EVNNPT. Tiếp tục chủ động tuyên truyền triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong các lãnh vực sản xuất cũng như một số hoạt động khác của Công ty, đồng thời Giám đốc Công ty cũng lưu ý các đơn vị Truyền tải tập trung toàn lực thực hiện cho các nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2021 mà PTC4 đã đề ra. tăng cường năng lực đào tạo cho các bộ truyền thông, tuyên truyền  của Công ty. Đồng thời Giám đốc Công ty cũng mong muốn trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 thì những cán bộ truyền thông, tuyên truyền là mũi nhọn để truyền tải đến CBCNVC LĐ những thông tin phòng chống dịch bệnh covid – 19, tuyên truyền vận động ổn định tư tưởng cho CBCNVC Công ty yên tâm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021.  

Các cán bộ phục trách công tác truyền thông phát biểu tại Hội nghị họp Sơ kết 06 tháng đầu năm công tác truyền thông

 


  • Hải Yến - PTC4