PTC4 thực hiện chuyển đổi số - nâng cao hiệu quả, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 trên thế giới nói chung và của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng, là một Đơn vị thành viên trong Tổng công ty, PTC4 luôn có những bước tiến không ngừng trong việc phát triển ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, sản xuất, đặc biệt trong công tác thực hiện chuyển đổi số của PTC4 đã đánh dấu những bước đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả và luôn đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy.

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh từ EVN, NPT giao cho PTC4, Đảng Bộ-Chính quyền và cán bộ nhân viên Công ty Truyền tải điện 4 còn thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trên mọi mặt hoạt động sản xuất, đã tạo được dấu ấn bước tiến công nghệ bằng những kết quả đạt được khả quan như sau:

Phần lớn quy trình nghiệp vụ hiện tại được số hóa và liên thông, không sử dụng bản giấy tờ. Xây dựng và thiết lập môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ và kết nối thông tin giữa các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, đáp ứng cho cả các hoạt động chung của EVN như sử dụng các phần mềm dùng chung của EVN, NPT (SmartEVN). Triển khai thống nhất Hệ thống văn phòng số (Digital Office) toàn EVNNPT. Đặc biệt, lãnh đạo các cấp, chuyên viên được trang bị hệ thống làm việc từ xa và họp trực tuyến nhằm thích ứng với mọi điều kiện làm việc khi có yêu cầu. Phần lớn CBCNV có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số và được áp dụng trong các ứng dụng/giao dịch quản lý nội bộ. Các văn bản được được số hóa dưới dạng số liệu số và được lưu trữ, ứng dụng các công nghệ mới để khai thác, phân tích thông tin số hóa. Hồ sơ dự án công trình điện xây dựng mới được quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. Toàn bộ thiết bị trên lưới truyền tải điện được số hóa, cập nhật qui chế quản lý nội bộ, tài liệu kỹ thuật, thông tin vận hành lưới điện, các trường dữ liệu, nhật ký vận hành điện tử và báo cáo trên phần mềm PMIS. Các tuyến đường dây truyền tải điện đặc biệt quan trọng được giám sát và sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ phát hiện nguy cơ mất an toàn trong hành lang tuyến, sạt lở móng cột trên lưới truyền tải điện: đang triển khai dự án lắp đặt camera nhiệt cho TBA 500kV Mỹ Tho và dự án lắp đặt camera AI cho đường dây 220kV và 500kV trong năm 2022-2023.Ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp CBM cho các trạm biến áp từ cấp 220 kV trở lên. Tiến đến Công ty sẽ triển khai 100% việc quản lý nghiệp vụ, hồ sơ quản lý bằng phần mềm chuyên dụng. Ứng dụng Thiết bị bay UAV trong quản lý vận hành cho phép kiểm tra, cập nhật thông tin hiện trường nhanh chóng, giảm nhân lực, tin cậy cao.

Hơn thế nữa, CBCNV PTC4 đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, năm 2022 PTC4 đã có 01 đề tài nghiên cứu khoa học “Giám sát phóng điện cục bộ & nhiệt độ trực tuyến cho thiết bị trong tủ hợp bộ trung thế” và 59 giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được EVNNPT công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Để có được chuỗi dài bước tiến công nghệ, việc nghiên cứu ứng dụng AI trong sản xuất đang được PTC4 triển khai nhân rộng vì đây là nền tảng quan trọng, góp phần thay đổi cơ bản kết cấu hạ tầng quản lý kỹ thuật giúp cho NPT, PTC4 nâng cao sự đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy, nâng cao năng suất lao động.

Để sớm đạt được mục tiêu trong công tác chuyển đổi số của ngành điện nói chung và của NPT, PTC4 nói riêng, trong thời gian đến, PTC4 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ của Lãnh đạo NPT, PTC4 nhằm nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số, tiền đề tiếp cận lưới điện thông minh (smart grids) trong tương lai không xa.

 

Phát triển mở rộng hệ thống giám sát khí hòa tan trong dầu MBA trên lưới điện.

Lắp đặt máy giám sát dầu tự động, trực tuyến cho MBA 500kV truyền tải.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để rửa cách điện đường dây đang vận hành không cắt điện.

Sáng kiến thiết bị theo dõi dòng rò chống sét van và đếm số lần sét đánh (nguyên lý thiết bị kỹ thuật số).


  • Tấn Đạt - PTC4