PTC4 thực hiện đào tạo online trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid - 19.

Nhằm đáp ứng được công tác đào tạo trong tình hình hiện tại cũng như đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2021 đã được phê duyệt. PTC4 đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án thực hiện cũng như giao cho các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch cũng như đạt hiệu quả tốt nhất, bảo đảm cho CBCNV được đào tạo đầy đủ, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Theo đó, PTC4 đã phát huy việc ứng dụng công nghệ số vào công tác đào tạo, sử dụng tối đa, triệt để các phần mềm, chương trình đào tạo online hầu hết các chuyên đề như hội nghị truyền hình, Zoom, Zalo, Skype,…

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021 của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt. PTC4 đã ban hành kế hoạch chi tiết, tiến độ thực hiện các khoá đào tạo đúng theo yêu cầu. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam, nhất là 19 tỉnh khu vực PTC4 đang quản lý thì việc triển khai thực hiện kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Hiện các tỉnh thành phía nam đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg nghiêm túc, triệt để từ ngày 31/03/2021 để kiểm soát dịch bệnh nên việc đi lại làm việc, tập trung học tập của CBCNV không thể thực hiện đúng kế hoạch. Do vậy việc hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2021 bảo đảm đầy đủ nội dung, đúng thời gian là một nhiệm vụ khó khăn trong giai đoạn hiện nay đối với PTC4.

Nhằm đáp ứng được công tác đào tạo trong tình hình hiện tại cũng như đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch đào tạo năm 2021 đã được phê duyệt. PTC4 đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án thực hiện cũng như giao cho các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch cũng như đạt hiệu quả tốt nhất, bảo đảm cho CBCNV được đào tạo đầy đủ, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

PTC4 đã phát huy việc ứng dụng công nghệ số vào công tác đào tạo, sử dụng tối đa, triệt để các phần mềm, chương trình đào tạo online hầu hết các chuyên đề như hội nghị truyền hình, Zoom, Zalo, Skype,…

Đối với nhân viên vận hành (NVVH) trạm biến áp, PTC4 thực hiện cách ly tại trạm để thực hiện nhiệm vụ vận hành thì tổ chức đào tạo vừa online vừa offline các chuyên đề trong kế hoạch. Đối với công nhân kỹ thuật (CNKT) đội Truyền tải điện thì đào tạo online khi không tập trung công tác và tận dụng tối đa các ngày công tác tập trung sau giờ làm việc để đào tạo trực tiếp các chuyên đề thực sự cần thiết phải đào tạo tập trung. Việc tổ chức đào tạo tập trung rất ít thực hiện cũng như lựa chọn rất hạn chế các chuyên đề đào tạo tập trung CBCNV. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện và học tập chuyên đề trong kế hoạch thì PTC4 khuyến khích các CBCNV học tập thêm các chương trình đào tạo trên e-learning, các trang mạng về chuyên đề kỹ thuật,… trong thời gian không trực vận hành, không tập trung tại đơn vị nhằm giúp cho các CNKT được đào tạo đầy đủ, cập nhật kiến thức liên tục, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện học online thì cũng không tránh khỏi những hạn chế như đường truyền không ổn định, tốc độ thấp; phương tiện học tập, giảng dạy chưa được trang bị đầy đủ, chất lượng; người học đôi lúc không tập trung do môi trường học tập còn chịu tác động yếu tố bên ngoài, phải vừa làm vừa học; trong thời gian ngắn một số cán bộ hướng dẫn chưa có bài giảng phù hợp, công nhân viên chưa thích nghi được việc học, việc tương tác giữa người dạy và người học bị hạn chế,…

Tính đến nay, PTC4 cũng đã cơ bản hoàn thành được kế hoạch đề ra, các chuyên đề đạt được mục tiêu, hiệu quả, nâng cao kiến thức chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty. Các công nhân kỹ thuật tại Đội Truyền tải điện đã chủ động cập nhật, khai thác, ứng dụng số liệu phục vụ cho các công tác sản xuất hiệu quả, chất lượng; Đối với Trạm biến áp thì việc quản lý Quy trình, Quy định, thiết bị, hồ sơ quản lý kỹ thuật, bản vẽ, biên bản thí nghiệm,… một cách khoa học, hiệu quả, dễ tìm kiếm được các NVVH áp dụng vào công tác rất thiết thực.

Việc đào tạo các chuyên đề kỹ thuật trước đây thực hiện tập trung, trực tiếp thì nay đào tạo online cũng giúp người quản lý và NVVH, CNKT đáp ứng được công việc, ứng dụng vào thực tiễn công tác, góp phần rút ngắn được thời gian trong công việc, ngăn ngừa sự cố và nâng cao độ tin cậy lưới điện (ví dụ như việc đào tạo chuyên đề đánh giá và quản lý biên bản thí nghiệm tại TBA; các quy định hiện hành liên quan đến kiểm tra định kỳ thiết bị; triển khai kế hoạch đăng ký cắt điện, kết hợp công tác dành cho các NVVH Trạm biến áp: giúp công nhân viên tìm kiếm biên bản thí nghiệm nhanh chóng, sớm phát hiện được các Biên bản thí nghiệm thiết bị còn thiếu để kịp thời đề nghị các đơn vị thực hiện bổ sung, ca trực trong trạm biến áp dễ dàng tiếp cận và thực hiện nhanh chóng gửi các biên bản thí nghiệm định kỳ theo yêu cầu, đột xuất khi có yêu cầu …)

Thông qua ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting, Skype, … qua sự hướng dẫn nhiệt tình của các Lãnh đạo, CBKT, khóa đào tạo diễn ra hết sức nghiêm túc với sự tham dự đầy đủ, đúng giờ và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học viên. Hầu hết học viên đều đánh giá cao về nội dung, tài liệu khóa học được biên soạn phù hợp và sát với tình hình thực tế tại Đội, Trạm, đơn vị; phù hợp với nhu cầu nắm bắt của học viên. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Công ty trong việc thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Trong thời gian qua, các chuyên đề đào tạo trực tuyến đã được tổ chức thành công và sẽ là tiền đề để PTC4 tổ chức nhiều chuyên đề đào tạo online nhiều hơn nữa, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo truyền tải được những kiến thức theo chương trình, kế hoạch đào tạo đã đề ra.

Tập huấn hướng dẫn Văn phòng số cho CBCNV các phòng nghiệp vụ và đội, trạm của TTĐ.MT3 qua ứng dụng zoom meeting.

Trạm 500kV Tân Uyên tham dự lớp đào tạo triển khai thực hiện “Bộ quy định vận hành trong Công ty Truyền tải điện 4” ban hành kèm theo quyết định số 8505/QĐ-PTC4 ngày 30/7/2021.

Trạm 220kV Thuận An tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • Thanh Sơn - P.TCNS