PTC4 tổ chức Hội nghị củng cố công tác quản lý vận hành trạm biến áp và triển khai các giải pháp ngăn ngừa sự cố năm 2020

Nhằm để đánh giá công tác quản lý vận hành, ngăn ngừa sự cố trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, giảm sự cố trạm biến áp và không xảy ra sự cố chủ quan, ngày 17/8/2020, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức Hội nghị củng cố công tác quản lý vận hành trạm biến áp và triển khai các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị là ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Văn Hóa, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Phòng Điều độ, Phòng An toàn, Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin, các Truyền tải điện (Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách trạm biến áp, Trưởng phòng Kỹ thuật, Cán bộ kỹ thuật phụ trách trạm biến áp thuộc phòng Kỹ thuật, Trưởng trạm biến áp 500kV).

Ông Huỳnh Hữu Phúc, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty báo cáo tình hình sự cố trạm biến áp đến tháng 08/2020.

Tại Hội nghị, Ông Huỳnh Hữu Phúc, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty trình bày báo cáo tình hình sự cố trạm biến áp đến tháng 08/2020, phân tích nguyên nhân sự cố, đánh giá các nguy cơ sự cố. Các trưởng trạm biến áp 500kV tham gia ý kiến về quá trình thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố, đánh giá những việc làm được, những khó khăn trở ngại cần tiếp tục khắc phục. Lãnh đạo các Truyền tải điện khu vực chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phương hướng củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao những biện pháp giảm sự cố đã và đang được triển khai. Đối với các sự cố đã xảy ra trong thời gian qua, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện: xác định nguyên nhân sự cố là có liên quan đến con người, do đó phải có biện pháp chấn chỉnh khẩn trương, xác định đầy đủ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong từng sự cố. Cần thiết lập thể chế kiểm tra giám sát công tác tại trạm biến áp, đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh đó cần thiết bổ sung các hướng dẫn vận hành, bổ sung các cảnh báo tại các thiết bị nhằm hỗ trợ cho người vận hành chủ động kiểm soát các nguy cơ có thể dẫn đến sự cố.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Phó giám đốc kỹ thuật Công ty kết luận Hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Hóa, Phó giám đốc kỹ thuật Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Phó Giám đốc Kỹ thuật giao Giám đốc các Truyền tải điện chịu trách nhiệm về sự cố của đơn vị. Việc tuân thủ các quy định về vận hành phải được đặt lên hàng đầu để tránh sự cố. Phân công công tác trong trạm phải phù hợp với năng lực của người vận hành để hạn chế sai sót chủ quan. Các công tác cần tập trung củng cố để ngăn ngừa sự cố là quản lý rơ le, nhị thứ, bản vẽ hoàn công, đánh giá số liệu thí nghiệm thiết bị, diễn tập xử lý sự cố.

Ông Lê Xuân Thụ, Giám đốc TTĐMT1 phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng trạm 500kV Ô Môn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng trạm 500kV Tân Uyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.


  • Đăng Huy - P.Kỹ thuật Công ty


Các Tin khác