PTC4 tổ chức bồi huấn công tác truyền thông năm 2021

Ngày 12/10/2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức bồi huấn công tác truyền thông năm 2021. Tham gia lớp bồi huấn có ông Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc phụ trách công tác truyền thông, Trưởng và phó các phòng chức năng của Công ty, Ban giám đốc và Trưởng phòng Tổng hợp các đơn vị TTĐ trực thuộc (là các thành viên trong ban biên tập website của Công ty) và các cán bộ phụ trách công tác truyền thông tại các phòng, đơn vị Truyền tải điện, tổng số 51 CBCNV. Văn phòng Công ty phối hợp cùng Phòng Viễn thông Công nghệ thông tin (VTCNTT) trực tiếp hướng dẫn. Lớp bồi huấn được tổ chức qua hình thức ứng dụng phần mềm họp trực tuyến (Zoom Meeting).

Bà Đặng Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác truyền thông, Chủ trì buổi bồi huấn.

     Mục tiêu của lớp bồi huấn nhằm phổ biến và hướng dẫn công tác quản lý hoạt động truyền thông, trong đó có nhiều nội dung thay đổi so với các năm trước, đặc biệt là chuyển đổi số công tác truyền thông. Các nội dung bồi huấn gồm có xây dựng kế hoạch truyền thông theo tình hình mới; báo cáo kết quả truyền thông theo mẫu mới của Ban truyền thông ban hành; số hóa hồ sơ và phân loại hồ sơ truyền thông; công tác quản trị wPTC4 và tự động đăng bài, duyệt bài trên wPTC4.

     Trong các năm qua, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều khóa tập huấn công tác truyền thông cho các Cán bộ truyền thông cũng như Cán bộ Công đoàn của các đơn vị trực thuộc. Nhờ vậy mà công tác truyền thông ngày càng đi vào nề nếp, nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý hoạt động truyền thông đã triển khai và giúp định hướng cho hoạt động truyền thông thực hiện thuận lợi, từ đó giúp ích cho các hoạt động sản xuất và phong trào được truyền thông kịp thời và có trọng tâm.

     Đối với Công ty Truyền tải điện 4, công tác truyền thông được Ban lãnh đạo Công ty rất quan tâm chú trọng, nhất là công tác xây dựng năng lực cho cán bộ truyền thông, mục tiêu xây dựng một đội ngũ truyền thông năng động, được trang bị đầy đủ kiến thức, phương tiện để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của công tác truyền thông và thực hiện mục tiêu chủ đề năm 2021 của Tổng công ty “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó giám đốc, Trưởng ban biên tập wPTC4 phát biểu ý kiến tại buổi bồi huấn.

     Trong năm 2021, do ưu tiên công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên công tác tổ chức đào tạo về truyền thông bị trì hoãn đến quý 4 mới thực hiện được. Mặc dù vậy, lớp bồi huấn truyền thông vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty là các thành viên ban biên tập wPTC4 đã thu xếp công tác và tham dự đầy đủ. Các ý kiến đóng góp và trao đổi tại buổi bồi huấn đã giúp ích rất nhiều cho việc triển khai các giải pháp về chuyển đổi số công tác truyền thông của Công ty, trong đó ông Nguyễn Văn Bảy, phó giám đốc Công ty đã đề nghị rà soát các nền tảng ứng dụng công nghệ hiện tại đang phục vụ cho công tác Truyền thông đồng thời có kế hoạch trang bị và đào tạo về ứng dụng phần mềm cho các cán bộ Truyền thông.

     Kết thúc lớp bồi huấn, Bà Đặng Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác truyền thông Công ty đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác truyền thông, đặc biệt của năm nay là công tác Tổ số 5 – Truyền thông và chuyển đổi nhận thức, theo đó công tác quản lý hoạt động truyền thông cần lưu ý thực hiện và báo cáo đầy đủ các nội dung đã phổ biến và hướng dẫn trong buổi bồi huấn như số hóa 100% hồ sơ truyền thông, vận động 100% CBCNV tham gia đầy đủ các lớp đào tạo về chuyển đổi số và các cuộc thi trắc nghiệm online do Tổng công ty và Công ty tổ chức, tích cực viết tin, bài về các sáng kiến và công tác triển khai chuyển đổi số các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Bà Đặng Thị Hải Yến cũng phổ biến thêm về kế hoạch xây dựng chuyên mục phòng truyền thống ảo trên wPTC4, đồng thời dự kiến tổ chức lớp tập huấn công tác viết tin, bài và quản lý hoạt động đăng tin trên các trang mạng xã hội (fanpages đồng nghiệp EVN và fanpages EVNNPT) vào đầu năm 2022.

Bà Trần Ngọc Dung, Chuyên viên truyền thông, trực tiếp hướng dẫn công tác quản lý hoạt động truyền thông.

Ông Trịnh Phạm Trường An, Chuyên viên Phòng VTCNTT trực tiếp hướng dẫn công tác quản trị wPTC4 và tự động đăng, duyệt bài trên wPTC4.

Toàn cảnh các thành viên tham dự buổi bồi huấn.


  • Ngọc Dung - Văn phòng


Các Tin khác