PTC4 tổ chức buổi hội thảo chuyên đề chuyển đổi số năm 2021

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 03/3/2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số’ với sự trình bày của PGS.TS Phạm Trần Vũ - Trưởng khoa Khoa học và Máy tính - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Phạm Trần Vũ -  Trưởng khoa Khoa học và Máy tính - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh trình bày tại hội thảo.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia’. Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 02/3/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2021.

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 03/3/2021, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số’ với sự trình bày của PGS.TS Phạm Trần Vũ -  Trưởng khoa Khoa học và Máy tính - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự gồm toàn thể CBCNV Công ty, lãnh đạo Công ty và CBCNV tại khối cơ quan Công ty tham gia trực tiếp tại Hội trường A, CBCNV cơ quan đơn vị TTĐ tham gia qua Hội nghị truyền hình, nhân viên tại các đội, trạm kết nối Skype hoặc Zoom.

Nội dung phần trình bày của PGS. TS Phạm Trần Vũ gồm các chủ đề chính là Khái niệm về chuyển đổi số (chuyển đổi số là gì?); Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số; Các yếu tố quyết định đến sự thành công của chuyển đổi số và Chuyển đổi số trong ngành điện.

Chuyển đổi số là sự thay đổi cách vận hành, cách thức tổ chức và văn cả hóa của một tổ chức, một ngành công nghiệp hay một hệ sinh thái dựa trên sự tích hợp một cách hiệu quả các công nghệ số (dựa trên i-scoop.eu). Chuyển đổi số có 04 đặc điểm sau: Là một quá trình (chuyển đổi từng bước, từng giai đoạn và liên tục); Công nghệ không phải là yếu tố tiên quyết, chỉ là động lực của quá trình chuyển đổi (nếu chỉ ứng dụng công nghệ, quá trình chuyển đổi sẽ không triệt để và khó thành công); Chuyển đổi số gắn liền với đổi mới, sáng tạo; Dữ liệu, công nghệ số (công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, IoT, trí tuệ nhân tạo) đóng vai trò quan trọng.

Mục tiêu chuyển đổi số là để tăng năng suất; nâng cao chất lượng; giảm chi phí; nâng cao trãi nghiệm của khách hàng; cơ hội cho đổi mới, sáng tạo; phát triển bền vững. Đối với ngành điện, chuyển đổi số nổi lên 4 chủ đề là: quản lý vòng đời tài sản, tối ưu hóa và kết nối lưới, tích hợp dịch vụ khách hàng và các dịch vụ theo sau việc chuyển đổi số.

Tóm lại, “Chuyển đổi số là một quá trình phức tạp; ở các ngành công nghệ cao, việc chuyển đổi ngày càng cấp bách; công nghệ số có vai trò thúc đẩy, nhưng yếu tố quyết định sự thành công là ở con người với trung tâm là bộ máy lãnh đạo; cần phải có kế hoạch và chiến lược rõ ràng để việc chuyển đổi số có thể thành công”.

Phần cuối của buổi hội thảo là thời gian dành cho hỏi đáp, trao đổi nhiệt tình giữa giảng viên và người tham dự tại Hội trường và tại các đầu cầu truyền hình các Truyền tải điện khu vực.

Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến.

Kết thúc buổi hội thảo, ông Võ Đình Thủy - Giám Đốc Công ty kết luận, mỗi CBCNV trước khi tham dự hội thảo cũng đã ít nhiều có nghiên cứu về chuyển đổi số và có nhiều cách hiểu khác nhau, buổi hội thảo hôm nay giúp cho nhận thức của mọi người thống nhất hơn. Chuyển đổi số là một thực tế quan, nếu triển khai chậm hoặc đứng lại có nghĩa là đi thụt lùi, do vậy ngoài việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPT, Công ty, các Truyền tải và từng CBCNV phải rà soát các công việc của mình, việc nào còn chậm, chưa hợp lý cần phải chuyển đổi số thì phải lập kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021.

Toàn cảnh buổi hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi số"

 


  • Huỳnh Văn Viết Thanh - P.TCNS


Các Tin khác