PTC4 tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020 của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) về hạng mục đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng. Trong hai ngày 23, 24/05/2020 Công ty đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý thực hiện khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho 25 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ có liên quan công tác đấu thầu tại các phòng Đầu tư xây dựng, Kế hoạch, Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Kỹ thuật và các Truyền tải điện khu vực.

Đấu thầu qua mạng (ĐTQM) là xu thế tất yếu của thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính (Chỉ cần một máy tính có kết nối Internet để mua và nộp hồ sơ qua mạng, mọi quy trình được điện tử hóa thay vì phải xếp hàng mua hồ sơ, in ấn nhiều hồ sơ, phải đi lại nộp hồ sơ trong giờ hành chánh như trong đấu thầu trực tiếp). Tại Việt Nam, ĐTQM chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm 2016 theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

Việc ứng dụng CNTT trong đấu thầu qua mạng có thể xem là bước tiến lớn trong việc giúp cho các Bên mời thầu, Nhà thầu tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian và các chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục trong đấu thầu. Kết nối hiệu quả nhà thầu với các gói thầu, tăng cường minh bạch thông tin. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoạt động tương tự như một sàn thương mại điện tử, giúp kết nối doanh nghiệp với chủ đầu tư.

Ôg Lý Ngọc Khánh - Phó giám đốc Công ty phát biểu khai mạc lớp học.

Thực hiện Quyết định số 2182/QĐ-PTC4 ngày 25/3/2020 của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020, theo đó kế hoạch đào tạo được giao thực hiện hạng mục đào tạo nghiệp vụ đấu thầu. Căn cứ Quyết định số 3979 /QĐ-PTC4 ngày 18/05/2020 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc cử CBCNV tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng, Công ty đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý (Gọi tắt là CDMS, đơn vị có uy tín tại Hà Nội đã từng triển khai giảng dạy nhiều khóa đào tạo về đấu thầu cho EVNNPT, PTCs và tại PTC4 trong nhiều năm qua) thực hiện khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ có liên quan công tác đấu thầu tại các phòng Đầu tư xây dựng, Kế hoạch, Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Kỹ thuật và các Truyền tải điện khu vực.

Thạc sỹ Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang giảng dạy tại lớp đấu thầu qua mạng của PTC4.

Giảng viên hướng dẫn là thầy Thạc sỹ Phạm Thy Hùng, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng, đã từng giảng dạy nhiều khóa đào tạo về đấu thầu cho EVN, EVNNPT và các doanh nghiệp.

Khóa học đuợc tổ chức tại Công ty, trong hai ngày 23, 24/05/2020, với 25 học viên. Mục đích của khóa học nhằm củng cố và bổ sung kiến thức, kỹ năng thực hành khi làm việc trên môi trường mạng của hệ thống đấu thầu Quốc gia (Mỗi học viên được cấp 03 Chứng thư số với tư cách bên Mời thầu và Nhà thầu để truy cập vào hệ thống mua sắm công phục vụ học tập).

Nội dung của khóa học bao gồm 03 chuyên đề chính: Tổng quan đấu thầu qua mạng; khung pháp lý về đấu thầu qua mạng ; giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phần cuối rất quan trọng là trao đổi, giải đáp thắc mắc của các học viên trong quá trình học cũng như xử lý tình huống thực tế tại các phòng, đơn vị.

Trong quá trình học tập học viên tham dự nghiêm túc, tích cực tương tác với giảng viên, cuối khóa được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học. Kỳ vọng của khóa học là học viên sử dụng thành thạo các thao tác của quy trình đấu thầu qua mạng, xử lý tốt các tình huống thực tế phát sinh trong nghiệp vụ đấu thầu nói chung và đấu thầu qua mạng nói riêng trong công tác đấu thầu tại PTC4.


  • Viết Thanh - P.TCNS