PTC4 tổ chức đào tạo Văn hóa doanh nghiệp “Chương trình tập huấn phát triển Văn hóa EVNNPT”

“Để phát hiện và lan tỏa những câu chuyện văn hóa điển hình, các cấp quản lý, các cán bộ làm công tác truyền thông, các Đội Trạm cần phải thực sự quan tâm đến hoạt động của cán bộ công nhân viên, đồng nghiệp của mình để kịp thời nêu những việc làm tốt, những tấm gương xuất sắc, để nhân rộng điển hình cho cả công ty” – Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, đã phát biểu chỉ đạo sau khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp “Chương trình tập huấn phát triển Văn hóa EVNNPT”, diễn ra ngày 21/10/2021 dưới hình thức học trực tuyến (Zoom).

Tham dự khóa học là 150 học viên là đại diện lãnh đạo Công ty, phòng, đơn vị; trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Truyền tải điện và cán bộ phụ trách Văn hóa doanh nghiệp. Trực tiếp giảng dạy là 2 giảng viên Hoàng Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Huệ, là những chuyên gia đã tham gia xây dựng “Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT”.

Chương trình đào tạo do Công ty Truyền tải điện 4 phối hợp với Công ty Penn Academy tổ chức, theo Quyết định số 1817/QĐ-PTC4 ngày 10/3/2020 của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021, trong đó có nội dung đào tạo văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp CBCNV định hướng nhận thức và hành vi theo giá trị cốt lõi EVNNPT; định hướng hành vi theo chuẩn mực đạo đức EVNNPT thông qua các câu chuyện điển hình; cách đo nhận thức và hành vi của CBCNV theo giá trị cốt lõi EVNNPT; cách phát triển và lan tỏa các câu chuyện văn hóa điển hình; cách xây dựng và triển khai các chương trình phát triển văn hóa tại Công ty Truyền tải điện 4.

Nội dung khóa học gồm có: Tổng quan về VHDN; Tổng quan về VHDN EVNNPT; Tổng quan bộ tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức EVNNPT; Mô tả các Giá trị cốt lõi; Hướng dẫn cách đo nhận thức và hành vi của CBCNV theo giá trị cốt lõi EVNNPT; Những câu chuyện điển hình về Chuẩn mực đạo đức; Hướng dẫn CBCNV cách xây dựng và phát triển những câu chuyện điển hình tại PTC4; Những chương trình văn hóa truyền thống; Hướng dẫn cách xây dựng và phát triển các chương trình Văn hóa tại Công ty Truyền tải điện 4.

Trải qua 02 buổi học, các học viên đều rất nghiêm túc, chăm chú học tập, tiếp thu các nội dung trên, nhiệt tình tương tác với giảng viên và hoàn thành tốt các câu hỏi, bài tập được giao của giảng viên. Các học viên đã nắm bắt được các mục tiêu đặt ra cho khóa đào tạo, tuy nhiên vẫn còn một thách thức lớn đối với học viên là áp dụng các hiểu biết trên vào thực tế cuộc sống, vào công việc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng quản trị, nâng cao độ ổn định, tin cậy của hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Nói về chương trình đào tạo, Chị Đặng Thị Hải Yến, Phó Chánh Văn phòng Công ty cho biết: Chương trình đào tạo thực sự hay và ý nghĩa, rất thiết thực với CBCNV. Tôi rất mong được tham gia nhiều hơn những khóa đào tạo như thế này để các anh chị em có thể thực hành và thảo luận sâu hơn từng nội dung, để có thể áp dụng tốt hơn vào công việc của mình, có thể đề ra được những chương trình hành động Văn hóa mạnh mẽ hơn.

Toàn cảnh CBCNV tập huấn Văn hóa doanh nghiệp “Chương trình tập huấn phát triển Văn hóa EVNNPT".

Bà Đặng Thị Hải Yến - PCVP tham gia thảo luận bài tập về kể 1 câu chuyện có thật.

Giảng viên trình bày một trong những câu chuyện điển hình VHDN của PTC4.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc PTC4 phát biểu bế mạc khoá học Văn hóa doanh nghiệp “Chương trình tập huấn phát triển Văn hóa EVNNPT"


  • Huỳnh Văn Viết Thanh - P.TCNS