PTC4 tổ chức huấn luyện, kiểm tra định kỳ an toàn điện

Trong ngày 02&03/7/2020, tại trụ sở Công ty, PTC4 đã tổ chức 02 lớp, mỗi lớp học 01 ngày, để huấn luyện, kiểm tra định kỳ Quy trình An toàn điện cho 104 CBCNV Công ty.

Trong ngày 02&03/7/2020, tại trụ sở Công ty, PTC4 đã tổ chức 02 lớp, mỗi lớp học 01 ngày, để huấn luyện, kiểm tra định kỳ Quy trình An toàn điện cho 104 CBCNV gồm các thành phần là Giám đốc và Phó Giám đốc các đơn vị Truyền tải điện, các CBCNV thuộc các phòng An toàn, Kỹ thuật, Điều độ, phòng ĐTXD, phòng VTCNTT, KTTTPC, phòng TCNS, Văn phòng, phòng Vật tư.

Huấn luyện, sát hạch An toàn điện năm 2020.

Khóa học trang bị kiến thức về an toàn điện gồm: Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc; Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn; Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện; Phân tích, rút kinh nghiệm tình hình tai nạn và sự cố đã xảy ra trong Công ty,  EVNNPT và EVN; Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi nhận, biện pháp phòng ngừa. An toàn trong công việc vận hành đường dây dẫn điện, thiết bị điện. An toàn trong công việc sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện. An toàn trong công việc thí nghiệm điện. An toàn trong công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt. An toàn điện sử dụng điện hạ áp.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng An toàn đang huấn luyện kiến thức an toàn điện.

Qua khóa học giúp cho người lao động tự rút ra bài học kinh nghiệm trong lao động là các vụ tại nạn lao động nguyên nhân chính xuất phát từ việc không tuân thủ đúng Quy trình an toàn điện, quy trình vận hành thiết bị, quy định về an toàn trong quá trình làm việc của người lao động, cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của người lao động và việc khảo sát hiện trường trước khi làm việc của đơn vị làm việc chưa nhận diện đầy đủ các yếu tố nguy hiểm, rủi ro tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn.


  • Nguyễn Tri Thức - Phòng An Toàn