PTC4 tổ chức khóa đào tạo khắc phục sự cố máy tính.

Từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020, 15 cán bộ kỹ thuật (CBKT) của Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin (VTCNTT) và các Truyền tải điện khu vực đã tham dự đào tạo khắc phục sự cố máy tính tại Công ty Truyền tải điện 4. Mục đích của khóa học nhằm giúp học viên hiểu và có kỹ năng xử lý sự cố chuyên sâu máy tính, sau khóa đào tạo học viên đủ khả năng đảm nhận công việc bảo trì, xử lý và khắc phục sự cố máy tính chuyên nghiệp (PC HelpDesk, PC Technician).

Cô Trương Đặng Ngọc Lan Đài đang hướng dẫn lý thuyết trên lớp.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính và mạng truyền thông hiện nay đòi hỏi cán bộ kỹ thuật ngành truyền tải điện phải hiểu rõ mô hình hoạt động của máy tính để qua đó khai thác một cách tin cậy và ổn định hệ thống mạng máy tính cũng như tiến đến quản lý lưới điện thông minh Smart Grid trong tương lai.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) được giao thực hiện đào tạo CBCNV khắc phục sự cố máy tính (PC Troubleshooting). Theo đó Công ty đã triển khai phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM là một trong những đơn vị có uy tín tại Việt Nam để tổ chức khóa đào tạo khắc phục sự cố máy tính cho CBCNV Công ty. Khóa học được tổ chức tại Công ty Truyền tải điện 4 trong 05 ngày, từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020, với 15 cán bộ kỹ thuật (CBKT) đang công tác tại Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin (VTCNTT) và các Truyền tải điện khu vực. Mục đích của khóa học nhằm giúp học viên hiểu và có kỹ năng xử lý sự cố chuyên sâu máy tính, sau khóa đào tạo học viên đủ khả năng đảm nhận công việc bảo trì, xử lý và khắc phục sự cố máy tính chuyên nghiệp (PC HelpDesk, PC Technician).

Giờ thực hành của từng nhóm học viên

Nội dung của khóa học bao gồm phần cứng và các sự cố liên quan như Mainboard và các sự cố liên quan, CPU và Chipset, Memory, Hard Disk Drive, Video Card, Moitor, Power Supply Unit, Optical Driver (Ổ dĩa quang học: CDROM, DVRom, Bluray, HDVD,…), Thiết bị nhập (Input Device), Wireless Networking;  Phần mềm và các công cụ sửa lỗi: Chuẩn đoán các lỗi thường gặp của Window, các công cụ sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, những sự cố thường gặp, quy trình tổng quát chuẩn đoán dò “pan” một máy tính.

Giảng viên hướng dẫn là cô Trương Đặng Ngọc Lan Đài, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo các khóa học về xử lý sự cố máy tính cho sinh viên và các doanh nghiệp.

Cuối khóa sẽ có phiếu nhận xét đánh giá và bài kiểm tra để cấp Chứng nhận cho học viên. Kỳ vọng của khóa học là học viên kết hợp một cách hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành trên thiết bị, đáp ứng được nhu cầu học hỏi cũng như ứng dụng thực tế quản lý hệ thống máy tính tại Công ty.


  • Viết Thanh P.TCNS