PTC4 tổ chức khóa đào tạo về máy cắt kháng 500kV ABB và thiết bị lựa chọn thời điểm đóng/mở F236

Thực hiện theo Công văn số 4235/EVNNPT-TC&NS+KT ngày 31/10/2017 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)về việc giao Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức khóa đào tạo về máy cắt kháng 500kV ABB và thiết bị lựa chọn thời điểm đóng/mở F236. Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng thực hành cho các chuyên viên kỹ thuật toàn Tổng công ty

Lớp học diễn ra trong 02 ngày 04 và 05/12/2017 tại Hội trường Công ty Truyền tải điện 4 và Xưởng cáp ngầm của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4, với sự tham gia của 29 học viên là chuyên viên của các ban Kỹ thuật, Quản lý đầu tư, Quản lý đấu thầu - EVNNPT; cán bộ kỹ thuật của các Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Trung , Nam; cán bộ kỹ thuật của các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4; cán bộ kỹ thuật của Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện. Giảng viên là chuyên gia của hãng ABB (lý thuyết) và chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 thuộc NPTS (thực hành).

Chuyên gia Công ty TNHH ABB giới thiệu tổng quát về máy cắt 500kV hiệu ABB kiểu HPL550B2.

Trong ngày 04/12/2017 chuyên gia của hãng ABB đã giới thiệu tổng quát về máy cắt cao thế, các yếu tố ảnh hưởng đến máy cắt trong quá trình vận hành, đại tu buồng cắt máy cắt, đại tu bộ truyền động, sự cần thiết của chuyển mạch có điều khiển và phương pháp cài đặt, vận hành rơle F236. Tiếp theo, trong ngày 05/12/2017 chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 đã truyền đạt một số kinh nghiệm cài đặt F236, quy trình mở cực máy cắt 500kV, đồng thời hướng dẫn thao tác thực hành mở cực máy cắt 500kV hiệu ABB kiểu HPL550B2.

Toàn cảnh lớp học.

Trải qua 02 ngày học tập nghiêm túc, các học viên đã được truyền thụ những kiến thức sâu rộng và hữu ích, tận mắt nhìn thấy được bên trong cực máy cắt 500kV ABB, qua đó góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật để nắm vững thiết bị, công nghệ đang sử dụng trên lưới truyền tải điện, có biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu sự cố trên hệ thống truyền tải điện trong tương lai. 
 

Chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 đang hướng dẫn thao tác thực hành mở cực máy cắt 500kV hiệu ABB kiểu HPL550B2.Chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 truyền đạt một số kinh nghiệm cài đặt F236.
Xem Clip đao tạo:
 
 
 
 
 
01
 
02
 
03
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  • Ngọc Dung - Văn phòng Cty