PTC4 tổ chức khóa tập huấn Văn hóa doanh nghiệp năm 2019.

Trong hai ngày 29 và 30/8/2019, tại hội trường Công ty, PTC4 đã tổ chức khóa đào tạo VHDN cho các đối tượng là Cán bộ quản lý (CBQL) thuộc PTC4 và các CBQL, đội trưởng, trưởng trạm thuộc Truyền tải điện khu vực, với tổng số học viên là 120 người.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, và hướng đến chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Thực hiện Công văn số 686/EVNNPT-TC&NS ngày 08/03/2019 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia v/v đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa EVNNPT năm 2019. Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã có Công văn số 1926/PTC4-TC&NS ngày 19/03/2019 về việc đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện Văn hóa EVNNPT trong Công ty. Đồng thời trong hai ngày 29 và 30/8/2019, PTC4 đã tổ chức khóa đào tạo VHDN cho các đối tượng là Cán bộ quản lý (CBQL) thuộc PTC4 và các CBQL, đội trưởng, trưởng trạm thuộc Truyền tải điện khu vực, với tổng số học viên là 120 người, tổ chức tại hội trường PTC4.

Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai giảng khóa tập huấn

Giảng viên của khóa tập huấn là Thầy Bùi Trọng Giao chuyên gia cao cấp, Giám đốc đào tạo Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Linh Giao (CML) với nhiều năm kinh nghiệm xây dựng và giảng dạy VHDN. Đến dự và khai giảng khóa tập huấn sáng ngày 29/08/2019 có Ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Công ty cùng giảng viên, trợ giảng, ban tổ chức và 120 học viên.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm: Tổng quan về VHDN trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; Quá trình nhận thức về văn hóa doanh nghiệp; Sự chỉ đạo liên tục và toàn diện của lãnh đạo trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Cấu trúc của Sổ tay Văn hóa EVNNPT; Những thay đổi quan trọng trong bộ tài liệu văn hóa của EVNNPT; Những điều hay và có giá trị trong Sổ tay Văn hóa; Làm gì để Sổ tay Văn hóa trở thành cuốn cẩm nang Văn hóa EVNNPT; các nội dung tài liệu Văn hóa EVNNPT và diễn tập một số tình huống ứng xử trong Văn hóa Giao tiếp.

Đến với khóa đào tạo này, các học viên vừa được Giảng viên truyền đạt kiến thức về Văn hóa và kỹ năng ứng xử văn hóa trong lĩnh vực Văn hóa doanh nghiệp nói chung và Văn hóa EVNNPT nói riêng, học viên còn được trao đổi, chia sẻ những tình huống đã diễn ra trong thực tế để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần vào việc đưa Văn hóa EVNNPT thấm nhuần vào mọi hoạt động của Công ty, đơn vị. Đặc biệt, làm thế nào để thực thi Văn hóa EVNNPT trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thăng hoa mà vẫn không mất đi bản sắc văn hóa, để qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động./.

Phát biểu của học viên

Toàn cảnh lớp đào tạo VHDN.

Ảnh lưu niệm toàn thể lớp đào tạo.


  • Viết Thanh P.TCNS