PTC4 triển khai công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị kết lưới Việt Nam – Campuchia nhân dịp chào mừng kỷ niệm “55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Thực hiện Công văn số 279-CV/ĐU, ngày 29/6/2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022);

PTC4 đã và đang quản lý vận hành ổn định TBA 220kV Châu Đốc từ năm 2009 bao gồm cả tuyến đường dây 220kV Châu Đốc - TaKeo truyền tải điện năng từ trạm biến áp 220kV Châu Đốc đến giao nước bạn Campuchia tại trạm biến áp 220kV Takeo. Hơn 13 năm qua, tình hình vận hành lưới điện PTC4 kết nối với lưới điện EDC ổn định tin cậy, đảm bảo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm “55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), PTC4 triển khai công tác định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm định định kỳ các thiết bị lưới điện PTC4 tại 2 ngăn 274 và 275 Châu Đốc có kết nối với lưới điện của Điện lực Campuchia và thiết bị đo đếm giao nhận điện năng Việt Nam – Campuchia tại trạm biến áp 220kV Châu Đốc đã thực hiện: kiểm định định kỳ các công tơ ranh giới (công tơ đo lường chính và dự phòng) tại các ngăn lộ 274 và 275 xuất tuyến của đường dây 220kV Châu Đốc – Takeo, thực hiện bảo dưỡng định kỳ cực máy cắt các ngăn 274 và 275, kiểm tra định kỳ tiếp xúc tiếp điểm dao cách ly các ngăn 220kV, bảo dưỡng các mối nối…, các công tác đã diễn ra từ ngày 09/08/2022 đến ngày 10/08/2022, với sự tham gia của đoàn công tác gồm có Đại diện của các bên là Công ty Mua bán điện (EVNEPTC), Công ty Truyền tải điện 4 (NPTPTC4), Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (SPCETC), Công ty Điện lực Campuchia (EDC), Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS4).

Sau 02 ngày thực hiện công tác định kỳ, kết quả thiết bị lưới điện tại 2 ngăn 274 và 275 Châu Đốc có kết nối với lưới điện của Điện lực Campuchia và thiết bị đo đếm giao nhận điện năng Việt Nam – Campuchia tại trạm biến áp 220kV Châu Đốc làm việc tốt, ổn định, luôn đảm bảo vận hành nối lưới EVN-EDC hoạt động tin cậy hiện nay và trong thời gian tới góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao và tăng cường tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia.

Một số hình ảnh công tác tại trạm Châu Đốc:

Đoàn công tác EVNEPTC, NPTPTC4, SPCETC, HQ Tịnh Biên đến TBA 220kV Châu Đốc.

Các bên bàn phương án thực hiện công tác.

Các bên kiểm tra sản lượng điện giao nhận tại công tơ.

Đơn vị thí nghiệm điện kiểm tra trên công tơ.

Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị nhất thứ (máy cắt 220kV ngăn 274).

Kiểm tra bảo dưỡng nhị thứ (ngăn 220kV).  

 


  • Nguyễn Tấn Đạt - P.KT