Phát huy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải thiện điều kiện môi trường làm việc và nâng cao đời sống người lao động.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty.

Trong những năm qua, toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, truyền tải điện an toàn, liên tục, góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân trong khu vực. Có được những thành công trên thì một trong những nguyên nhân là do Công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Nhận thức việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở vừa là mục tiêu vừa là động lực để xây dựng và phát triển Công ty, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Tổng công ty giao. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Công ty đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến đến công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nội dung Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động 2012 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chủ động phối hợp chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động hàng năm, tổ chức đối thoại định kỳ hàng tháng; hầu hết CNVCLĐ không có ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách của người lao động.

Đảng ủy Công ty hàng năm đều có Nghị quyết chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động của Công ty trong đó có nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.  Việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng ủy còn được thông qua các nghị quyết hoạt động của chuyên môn, cũng như hoạt động các đoàn thể.

Thông qua thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường vai trò chủ động của người đứng đầu. Các quy định của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa vào các quy định nội bộ Công ty phù hợp. Hội nghị Người lao động hàng năm được tổ chức dân chủ, cởi mở, tạo sự đồng thuận cao. Nhận thức của CNVCLĐ trong Công ty có chuyển biến tích cực trong việc thực thi văn hóa EVNNPT, tạo động lực thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể và huy động trí tuệ tập thể, cá nhân để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đã sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định nội bộ, đảm bảo xử lý đúng quy trình khi có vụ việc xảy ra.

Công ty và các đơn vị đã tổ chức công khai các mặt công tác như kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các quy định, quy chế, chế độ chính sách,… Luôn đảm bảo cho người lao động được quyết định những công việc đã được quy định trong Quy chế dân chủ của Công ty như ký kết hợp đồng lao động, tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy lao động (NQLĐ) của Tổng công ty, xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ,…  Những việc này thực hiện thông qua các Hội nghị và tổ chức lấy ý kiến đoàn thể các cấp.

Việc công khai và tham gia ý kiến của người lao động đối với các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất, chế độ chính sách cho người lao động thể hiện trên chương trình quản lý công văn đến tận tay người lao động, thực hiện công khai qua các cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt hàng tuần, hàng tháng, các hội nghị sơ tổng kết.

Công ty và các đơn vị duy trì lịch tiếp công dân (CNVCLĐ và người dân), hộp thư góp ý để tiếp nhận những ý kiến đóng góp về các mặt hoạt động của Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty, đơn vị phân công cụ thể thành phần tiếp và làm việc. Tính đến nay, Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của CNVCLĐ và người dân liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ.

Công ty luôn quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho CNVCLĐ, trong thời gian qua Công ty đã xây dựng thêm 04 trụ sở làm việc mới, hoàn tất công tác xây dựng cho tất cả các đơn vị truyền tải, 23/26 Đội Truyền tải điện đã có trụ sở làm việc khang trang, 03 trụ sở còn lại đang thực hiện đầu tư xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2020. Công cụ, phương tiện làm việc, bảo hộ lao động được trang cấp đầy đủ, ngày càng hiện đại, trong đó việc đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ mới như rửa sứ hotline, PD-Test, UAV, các phần mềm ứng dụng,... đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, tăng năng suất lao động và hình ảnh của  ”Người lính Truyền tải điện” ngày càng thể hiện rõ nét. Tỷ lệ hài lòng của CNVCLĐ với điều kiện làm việc ngày càng đạt tỷ lệ cao hơn so với quy định của EVNNPT. Công ty luôn bảo đảm các chính sách chế độ, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ đều được giải quyết đầy đủ, kịp thời, tiền lương, thu nhập người lao động được cải thiện tương ứng với mức tăng năng suất lao động hàng năm.

Đưa văn hóa EVNNPT thấm sâu vào từng CNVCLĐ, nơi làm việc khang trang, ngăn nắp ngày càng trở thành niềm tin trong mỗi CNVCLĐ, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong mỗi CNVCLĐ Công ty là những yếu tố quan trọng tạo nên môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động, gắn bó với ngành với nghề và hết mình cho cống hiến.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty. Thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, phối hợp tốt với chuyên môn giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho người lao động. Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, thường xuyên động viên thăm hỏi các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, có con bị bệnh hiểm nghèo, sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng người lao động trong đơn vị khi có việc ma chay, hiếu hỉ…

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp bước từ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn EVNNPT đã thực sự thắp lên niềm tin, niềm hy vọng cho nhiều gia đình đoàn viên, không chỉ giúp đỡ họ xây dựng lại ngôi nhà mà còn tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” Công ty đang triển khai đã thực sự đi vào cuộc sống của CNVCLĐ, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong mỗi gia đình người lao động.

Để tiếp tục phát huy thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống cho người lao động, Công đoàn đã rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CNVCLĐ không ngừng nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở.  Kế hoạch triển khai của Ban chỉ đạo phải được xây dựng chu đáo, phân công trách nhiệm rõ ràng. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác để CNVCLĐ khi thực thi nhiệm vụ, thực sự trở thành những người mẫu mực, phát huy dân chủ trong từng công việc cụ thể và lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng ủy quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng dân chủ, nêu cao tinh thần phục vụ, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin trong CNVCLĐ.

- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể và chuyên môn về công tác chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua tại đơn vị, tạo môi trường làm việc thân thiện. Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, tạo mất đoàn kết nội bộ. Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CNVCLĐ, đảm bảo đời sống người lao động ổn định, an tâm công tác, gắn bó với ngành.

- Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn đề xuất thiết lập các thiết chế văn hóa tại cơ sở, tạo điều kiện cho CNVCLĐ giải trí lành mạnh góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tăng hiệu quả làm việc.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, phát huy dân chủ của CNVCLĐ. Gắn xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.


  • Công đoàn Công ty